Walk-in-coronavaccinationsmottagningarna nu öppna även för andra vaccindosen

Följande walk-in-vaccinationstillfällen på tisdagen den 10 augusti och fredagen den 13 augusti 

Coronavaccinationsmottagningarna som inte kräver förhandsanmälan ordnas av Sibbo kommun under tisdagen den 10 augusti och fredagen den 13 augusti klockan 10–13. Samtliga kunder, som anmält sig under öppethållningstiden kommer att få sitt vaccin, även om detta innebär att de sista i kön vaccineras efter klockan 13.  

Minst åtta veckor sedan första vaccindosen för att få den andra dosen 

Som krav för att andra vaccindosen kan ges, måste det ha gått minst åtta veckor sedan man fått den första vaccindosen. Man kan kontrollera uppgifterna gällande sina egna vaccineringar på Mina Kanta-sidorna. 

Grundfriska 12–15-åringar välkomna till fredagens walk-in-mottagning 

Vaccineringen av 12–15-åriga grundfriska personer påbörjas i Sibbo i slutet av veckan. Således betjänar inte ännu tisdagens mottagning grundfriska 12–15-åringar. 

Särskilt unga vuxna välkomna att erhålla första vaccindosen vid walk-in-mottagningarna 

Walk-in-vaccineringarna betjänar alla som hör till coronavaccinationsprogrammet för tillfället, det vill säga alla 16 år fyllda grundfriska samt alla 12–15-åringar, som tillhör riskgrupp. Från och med fredagen den 13 augusti betjänar walk-in-mottagningarna även 12–15-åriga grundfriska personer. 

-Alldeles särskilt önskar vi dock, att unga vuxna, som inte ännu fått en enda coronavaccindos, skulle utnyttja denna möjlighet, så att vaccinationstäckningen i denna åldersgrupp kunde höjas, understryker servicechef Pernilla Eriksén från Vuxnas förebyggande hälsotjänster.  

Identitetsbevis eller FPA-kort med, för ung vaccinationskund även förmyndares tillstånd 

Kunder som kommer till vaccinationsmottagningen skall ha med sig antingen identitetsbevis eller FP-kort. För en ung person, det vill säga en 12–15-årig person lönar det sig att för säkerhets skull ha med sig förmyndarnas skriftliga tillstånd att ge coronavaccin åt den unga.  

-Det är svårt i förväg på allmän nivå att avgöra vilka barn och unga som enligt vaccinationspersonalen är kapabla att själv fatta beslut gällande sin hälsa. På grund av detta rekommenderas det för säkerhets skull, att alla 12–15-åriga har med sig ett skriftligt intyg som undertecknats av samtliga vårdnadshavare, för att erhålla coronavaccin, konstaterar servicechef Pernilla Eriksén, som ansvarar för arrangemangen av walk-in-vaccinationstillfällen. 

Walk-in-vaccineringarna i Nickby social- och hälsovårdscentral

Alla walk-in-vaccineringsmottagningar ordnas i Nickby social- och hälsovårdscentral, på P-våningen, i Fysioterapins korridor på rum nummer 3.

Länkar 

Blankett: Ung persons förmyndares tillstånd för coronavaccinering 

Coronavaccineringar – Sibbo – Sipoo 

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL  

Mina Kanta-sidor 

Senast uppdaterad 06.07.2022