Walk-in-coronavaccinationsmottagningarna fortsätter på lördagar i Nickby

-De första walk-in-mottagningarna var mycket populära. Nästan hundra besökare per mottagningsdag kom för att få vaccinationen. Därefter har folkströmmen ebbat ut lite, med några tiotals besökare per mottagning. I fortsättningen erbjuder vi en möjlighet att låta sig vaccineras utan tidsbokning på lördagar. Mottagningarna ordnas på social- och hälsostationen och fortsätter så länge som det finns efterfrågan. Vid det skedet publicerar vi ett separat meddelande om att walk-in-mottagningarna avslutas, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Nya walk-in-mottagningar planeras för tillfället inte på vaccinationsstället Söderpointti i Söderkulla. Om situationen ändras i framtiden publicerar man ett separat meddelande om det. Under de kommande veckorna finns det fortfarande rikligt med lediga tider på vaccinationsställena såväl i Nickby som i Söderkulla.

Kommande walk-in-coronavaccinationsmottagningar:

  • Varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen. Rummets nummer är 3.

Vid walk-in-mottagningarna ges såväl första vaccindoser som boostervaccinationer. Förutsättningen för att kunna tidigarelägga boostervaccinationen är att det har hunnit fortlöpa minst 8 veckor efter datumet då man fick sin första vaccindos. Mottagningen är öppen för alla som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo, dvs. alla Sibbobor som har fyllt 12 år eller är äldre.

Alla som kommer till walk-in-mottagningen får ett könummer och vaccinationen sker i nummerordning. Vi ber att alla som besöker mottagningen ser till att iaktta säkerhetsavstånden. Vid behov är det också bra att vänta på sin tur utanför stationen om det är möjligt, speciellt om det bildas kö vid mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vi önskar också att bara de personer som vill ha vaccinet närvarar på vaccinationsställena. Till exempel högst en ledsagare per barn som ska vaccineras tillåts. Vänligen se till att du är helt frisk när du kommer till vaccinationen.

Endast några få lät sig vaccineras vi pop up-punkterna i läroverken

Den här veckan har vaccinatörerna varit på plats i Sibbo gymnasium respektive Sipoon lukios och Keudas lokaler. Studerandena har erbjudits en möjlighet att bli vaccinerade på ett pop up-ställe i det egna läroverket.

Vaccinationsmöjligheten i det egna läroverket lockade dock in bara några enstaka studerande.

-Det verkar som efterfrågan på vaccinationerna på läroverkens egna pop up-vaccinationsställen inte är så stor i Sibbo, åtminstone inte i det här skedet. Därför planerar vi inte fortsätta med pop up-vaccinationsverksamheten i läroverken efter den här veckan, berättar Kokko.

I Sibbo har 71,8 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 52,9 procent har hunnit få två doser.

Länkar:

Framsida – Coronavaccinbokning.fi (när man bokar en tid till första vaccinationen)

HUS — Välkommen (vihta.com) (när man vill ändra sin vaccinationstid)

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Mina Kanta-sidor

Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination av ungdomar

THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga

 

Senast uppdaterad 02.09.2021