Tredje dosen coronavaccin erbjuds i Sibbo till alla vuxna 5–6 månader efter den andra dosen

För tillfället rekommenderas det att tidsintervallet mellan den andra och den tredje dosen är 5–6 månader. Tidsintervallet förkortas samtidigt för personer som hör till riskgrupperna och för 60 år fyllda. Dessa grupper kan ta boostervaccinet redan fem månader efter den andra dosen. Den tidigare rekommendationen var sex månader. För personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas den tredje dosen som tidigare, dvs. minst 2 månader efter den andra dosen.

Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång. Med andra ord lönar det sig att boka en tid till den tredje vaccinationen några veckor innan det har förflutit fem månader från det att man fick sin andra vaccinationsdos. Tiden kan inte bokas längre framåt. Om man inte kommer ihåg när man fick den andra vaccindosen kan saken lätt kontrolleras på nättjänsten Mina kanta-sidor.

-Vi strävar efter att erbjuda en ledig tid till alla Sibbobor som önskar få den tredje vaccindosen genast när det har förflutit fem månader från deras andra vaccinationsdos. Vi kan dock inte garantera att det finns tider för alla just då. Vi har tillräckligt med vaccin och lämpliga lokaler, men tillgången till personer som kan ge vaccinet kan variera. Detta påverkar antalet vaccinationstider.  Hittills har personalen räckt till, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Boka en tid eller besök walk-in-mottagningen

Tidsbeställningen på webbplatsen coronavaccinbokning.fi öppnas inom kort (Uppdatering 15.12:Coronavaccinbokning.fi är det nu möjligt att boka tid för den tredje vaccinationen av personer som hör till den här vaccinationsgruppen.) Innan det kan tiden för den tredje vaccinationen bokas per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

Det är också möjligt att besöka någon av vaccinationsmottagningarna som Sibbo erbjuder utan tidsbeställning, dvs. de så kallade walk-in-mottagningarna. För att få en tredje vaccindos på dessa ställen ska det ha förflutit minst fem månader från den andra vaccindosen. Vaccinationer erbjuds på mottagningen utan tidsbeställning varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen. Rummets nummer är 3. Mottagningen utan tidsbeställning hålls dock undantagsvis stängd lördagen den 25 december och lördagen den 1 januari 2022.

Vaccinationsställena i Sibbo använder Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccinpreparat

Det vaccinpreparat som redan från början har använts på vaccinationsställena i Sibbo är i huvudsak Biontech-Pfizers mRNA Comirnaty-vaccin. Samma preparat används också när man ger tredje vaccindoser.  Enligt THL:s anvisningar kan Biontech-Pfizers vaccinpreparat användas för att ge den tredje dosen även till personer som tidigare har vaccinerats med Modernas Spikevax-preparat eller AstraZenecas Vaxzevria. Om det av medicinska orsaker inte är möjligt att använda ett mRNA-vaccin kan den tredje dosen också ges med Janssens adenovirusvektorvaccin. Då ska man komma överens om saken på förhand. Män under 30 år får tills vidare enbart Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin som tredje vaccindos.

Enligt globala erfarenheter har det varit tryggt att korsanvända vaccinpreparaten och skyddet har varit minst lika bra som hos personer som fått endast ett vaccinpreparat.

Mer information om vaccinationer för barn som hör till riskgrupperna inväntas

Angående vaccinationer för barn i åldern 5–11 år som hör till riskgrupperna kommer Sibbo att vänta på närmare anvisningar och för att få vaccinpreparat avsedda för barn.

THL rekommenderar att man börjar vaccinera barn i åldern 5–11 år som tillhör riskgrupper mot coronaviruset när vaccinpreparat avsedda för barn anländer till landet. Dessutom föreslår THL att barn som i sin närmaste krets har personer med allvarlig immunbrist vaccinerar sig.

För tillfället inväntar kommunen separata anvisningar och definitioner både för barn i dessa åldersgrupper som hör till riskgrupper och som är i kontakt med personer med allvarlig immunbrist. Det är dock fortfarande oklart när Sibbo kommer att få Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccinpreparat som är avsett för barn. Kommunen publicerar ett separat meddelande när man har mer information och tidsbeställningen kan öppnas för barn i åldern 5–11 år som hör till riskgrupperna.

Länkar:

Coronavaccinbokning.fi (tidsbokning till vaccinationen)
HUS: (vihta.com) (när man vill ändra eller avboka sin vaccinationstid)
Mina Kanta-sidor (coronaintyg och information om när och med vilken preparat man har blivit vaccinerad)
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
THL:s meddelande 2.12.2021: THL rekommenderar att den tredje dosen coronavaccin börjar erbjudas 5–6 månader efter den andra dosen till alla som fyllt 18 år
THL:s meddelande 2.12.2021: THL rekommenderar coronavaccinationer för 5–11 åringar, mer information om säkerheten gällande vaccinationer för hela åldersgruppen inväntas

 

Senast uppdaterad 15.12.2021