Tidsbokningen till coronavaccination för grundfriska Sibbobor i åldern 30−39 år öppnas onsdagen den 2 juni kl. 12

Tidsbeställning på nätet eller per telefon

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

– Vi får nu extrapartier av vaccinet, och tack vare dem kan tidsbokningen öppnas för en större åldersgrupp samtidigt. Vaccinationerna framskrider också snabbare än tidigare uppskattat. Ett nytt mål inom hela HUS-området är att alla personer över 16 år som vill ta vaccinet har fått sin första vaccindos i juni. Det har också lovats att vaccinpartierna som kommunerna tar emot ska delas ut mer jämlikt, för att stödja alla kommuner att uppnå målet, berättar social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko.

Utöver de personer som hör till den ovanstående nya gruppen kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination.

Med andra ord står följande grupper nu i tur att få vaccinet:

  • Alla Sibbobor som i år fyller 70 år eller är äldre (personer födda 1951 och äldre, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna), inklusive i samma hushåll boende närståendevårdare.
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
  • Alla personer i åldern 40−69 år (dvs. personer födda 1952–1981, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2): Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.
  • Personer i åldern 30−39 år (dvs. personer födda 1982–1991)
    För denna grupp öppnas tidsbeställningen 2.6 kl. 12.
  • Personer i åldern 16–39 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), (personer födda 1982–2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år).
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast.

Vaccineringen framskrider i takt med att Sibbo får vaccin

Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med att kommunen tar emot vaccinpartier. Vaccineringstakten påverkas även av hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider. När de grupper som står i tur inte längre beställer tider aktivt kan tidsbeställningen öppnas för följande grupp.

I Sibbo har 39,7 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 9,3 procent har fått den andra dosen. Av invånarna över 80 år har redan över 80 procent fått också boostervaccinationen och av invånarna i åldern 75–79 har redan över 50 procent fått båda vaccinationsdoserna.

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar man även mer information om vaccinpreparaten, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras kontinuerligt med ytterligare information om när det uppskattas att vaccinationerna kan börja för respektive grupp. Detta sker i takt med att vi får mer information om vaccinmängderna och om hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider.

Länkar:

Tidsbeställning: coronavaccinbokning.fi
Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19 coronavirusvaccin
THL: Vaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo

 

Senast uppdaterad 31.05.2021