Tidsbokningen till coronavaccination för grundfriska Sibbobor i åldern 16−29 år öppnas fredagen den 11 juni kl. 10

Tidsbeställning på nätet eller per telefon  

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.  

 -Vi strävar att alla villiga 16 år fyllda skulle ha fått sin första vaccindos under juni månad. Åldersgruppen för vilken tidsbokningen nu öppnas är stor och därmed är det möjligt att tiderna som kan reserveras tillfälligt kan ta slut. Nya tider tillsätts i takt med att vaccindosleveranserna bekräftas. Om inga lediga tider finns då du försöker boka, lönar det sig att försöka på nytt om några dagar.  Tiderna som bokas per telefon är samma som de som bokas via internetbokningstjänsten. Om inga tider finns tillgängliga på nätet, finns sådana inte heller att få per telefon, berättar social- och hälsovårdsdirektören Leena Kokko. 

Utöver de personer som hör till den ovanstående nya gruppen kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination. 

Med andra ord står följande grupper nu i tur att få vaccinet:  

  • Alla Sibbobor som i år fyller 70 år eller är äldre (personer födda 1951 och äldre, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna), inklusive i samma hushåll boende närståendevårdare.
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast. 
  • Alla personer i åldern 30−69 år (dvs. personer födda 1952–1991, såväl grundfriska som personer som hör till riskgrupperna 1 och 2): Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast. 
  • Personer i åldern 16−29 år (dvs. personer födda 1992–2004 och de personer födda 2005 som redan fyllt 16 år).
    För denna grupp öppnas tidsbeställningen fredagen den 11 juni kl. 10. 
  • Personer i åldern 16–29 år som har en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 2) eller en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom (grupp 1), (personer födda 1992–2004 och de personer födda 2005 som redan har fyllt 16 år).
    Personer som hör till denna grupp kan boka tid genast. 

 

Vaccineringen framskrider i takt med att Sibbo får vaccin 

 Nya vaccinationsgrupper öppnas i takt med att kommunen tar emot vaccinpartier. Vaccineringstakten påverkas även av hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider. När de grupper som står i tur inte längre beställer tider aktivt kan tidsbeställningen öppnas för följande grupp.  

Sibbo har 45,4 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 11,7 procent har fått den andra dosen. Av invånarna över 80 år har redan över 80 procent fått också boostervaccinationen och av invånarna i åldern 75–79 har redan nästan 70 procent fått båda vaccinationsdoserna.  

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar man även mer information om vaccinpreparaten, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras kontinuerligt med ytterligare information om när det uppskattas att vaccinationerna kan börja för respektive grupp. Detta sker i takt med att vi får mer information om vaccinmängderna och om hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider.  

De flesta kan redan skriva ut vaccinationsbevis från Min Kanta 

Bevis över erhållet coronavaccin blir tillgängligt för sibbobor i Min Kanta servicen inom cirka fem dygn från vaccineringen. Efter det är det möjligt att skriva ut eller ladda ner ett vaccinationsbevis från Min Kanta. 

Utskrivandet och laddandet av vaccinationsbevisen har stegvis blivit möjligt för samtliga vaccinerande under senaste veckorna. Det är dock möjligt att enskilda sibbobor inte ännu har ifrågavarande information på Min Kanta-sidan. Patientinformationssystemets leverantör korrigerar ännu dylika enstaka brister, varefter även dessa personers information blir synlig i systemet. 

Länkar: 
Tidsbeställning: coronavaccinbokning.fi
Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19 coronavirusvaccin
THL: Vaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo 

Senast uppdaterad 08.06.2021