Tidsbokningen för coronavaccinering för 12-15-åriga tillhörande riskgrupp öppnar onsdagen den 30 juni 2021 klockan 09

Tidsbeställning i nättjänsten eller per telefon

Vi ber er boka tid i första hand på internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Ifall bokning via internet inte är möjligt, kan tidsbokning även göras per telefon med att ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. 

Ifall den unga inte själv är kapabel eller vill bestämma själv om sin vaccinering, frågas tillstånd för vaccinering av förmyndare. Ifall den unga har fler än en förmyndare, krävs tillstånd av samtliga förmyndare. Den som ger vaccindosen bör vara försäkrad över att samtliga förmyndares medhåll erhållits. Förmyndartillståndet kan även avkrävas i skriftlig form.  

Blanketten för förmyndares tillstånd till ung persons vaccinering finns nedan:

Ung persons förmyndares tillstånd för coronavaccinering

Ladda ner, skriv ut, fyll i och ge med blanketten till den unga för att medtas till vaccineringen.

Till 12-15-åringar ges endast Biontech-Pfizers Comirnaty-vaccin, vilket är det enda vaccinet på marknaden med försäljningstillstånd till vaccinering för 12 år fyllda. Europeiska kommissionen har utvidgat sitt försäljningstillstånd för Biontech-Pfizer att även gälla vaccineringar för 12-15-åringar.  

Utöver de personer som hör till den ovanstående nya gruppen kan även alla andra Sibbobor som tidigare stått i tur att vaccineras fortfarande boka tid till vaccination. 

Vaccineringarna framskrider i takt med att vaccin fås 

Nya tider för vaccinering öppnas enligt mängden vaccindoser som Sibbo mottar och beroende på hur aktivt sibbobor bokar vaccineringstider. När en i vaccineringstur varande grupps tidsbokningar börjar minska, öppnas tidsbokningen för följande grupper.  

I Sibbo har 80 procent av alla som fyllt 45 år fått första vaccindosen och av över 70-åringar har nästan 90 procent fått båda vaccindoserna.  

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar man även mer information om vaccinpreparaten, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer en tid. Den preliminära tidtabellen uppdateras kontinuerligt med ytterligare information om när det uppskattas att vaccinationerna kan börja för respektive grupp. Detta sker i takt med att vi får mer information om vaccinmängderna och om hur aktivt de grupper som står i tur beställer tider.  

Länkar: 
Tidsbeställning: coronavaccinbokning.fi
Mer information om coronavaccineringar och den preliminära vaccineringstidtabellen på sibbo.fi.
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19 coronavirusvaccin
THL: Vaccinationstäckning per åldersgrupp i Sibbo
Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL 

Senast uppdaterad 29.06.2021