Social- och hälsovårdstjänsterna i Sibbo kommun belastade på grund av coronaviruset

Väntetiden till icke-brådskande hälsovårdstjänster beror bland annat på att en del av personalen har flyttats från sina sedvanliga uppgifter till coronavirusarbetet. På våren blev till exempel vårdtiderna inom mun- och tandvården senarelagda när personalen deltog i coronavirustestningen. Servicebehovet har dock inte blivit mindre, vilket har lett till längre köer. Även utredningen av smittkedjor har krävt extra personal från andra enheter inom hälsovårdstjänsterna.

På grund av coronaviruset har kundbetjäningen samtidigt blivit mer krävande, och en del av tjänsterna tar längre tid att utföra än tidigare. Coronaviruset påverkar även flera socialtjänster, där antalet klienter har blivit klart större på grund av pandemin.

– Vi ber våra kunder om förståelse. Situationen är beklaglig, men man kan inte skylla på någon enskild anställd. Vi strävar efter att betjäna alla så snabbt som möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Kokko vill påminna Sibboborna om att de ändå ska söka sig till social- och hälsovårdstjänsterna när de behöver vård. En expert bedömer vårdbehovet när man tar kontakt.

Senast uppdaterad 05.07.2022