Sibbobor i åldern 70−74 år och Sibbobor i åldern 16−17 år som hör till en riskgrupp kan börja beställa tider till coronavaccination på onsdagen

Enligt nuvarande uppgifter kommer vi att få betydligt större mängder av Pfizer-Biontechs vaccin under de kommande veckorna samtidigt som uppgifterna om AstraZenecas vaccinmängder för närvarande är osäkra. Enligt preliminära uppgifter kommer vaccinmängderna från AstraZeneca att vara mindre under de närmaste veckorna. Därför kan vi nu utvidga vaccinationerna av äldre med Pfizer-Biontechs vaccin och fortsätta med att vaccinera personer i åldern 18−69 år som hör till en riskgrupp med AstraZenecas vaccin.

Sibbobor i åldern 70–74 år (personer födda 1947–1951) och i samma hushåll boende närståendevårdare kan nu också börja beställa tider till coronavaccination från och med onsdag 17.3.2021. Även Sibbobor i åldern 16–17 år (personer födda 2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år) som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1) kan nu börja beställa tider. De nya grupperna som nu står i tur att vaccineras kommer att få Pfizer-Biontechs vaccin. Vaccinet för närståendevårdare som vaccineras i samband med de äldres vaccinationstur väljs däremot enligt närståendevårdarens egen ålder.

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Vänligen observera att telefontjänsten har varit överbelastad under den senaste tiden. Vi rekommenderar att ni beställer tid via webbtjänsten om det är möjligt.

Vi skickar inget separat brev om vaccinationsturen till Sibbobor i åldern 70−74 år eller Sibbobor i åldern 16−17 år som hör till en riskgrupp. Personerna kan själva beställa tid till vaccination i takt med att det finns lediga tider i tidsbeställningen.

Även de grupper som tidigare stått i tur att vaccineras i Sibbo kan fortfarande beställa tid till vaccination. Sibbobor som står i tur att vaccineras är:

  • Sibbobor som fyller 70 år i år och äldre (personer födda år 1951 och äldre) samt i samma hushåll boende närståendevårdare.
  • Personer i åldern 16–69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda år 1952–2004 och de personer födda år 2005 som redan har fyllt 16 år).

Vaccinationsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccinationer finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbplatsen hittar du också mer information om vaccinen, vaccinationsställena i Sibbo och om hur man beställer tid.

Cirka 12 procent av Sibboborna har fått en vaccindos

För närvarande finns det fortfarande cirka 170 Sibbobor över 80 år som inte har vaccinerats. Med andra ord har alltså 85 procent av Sibboborna över 80 år fått åtminstone den första vaccindosen. I åldersgruppen 75−79 år finns det fortfarande cirka 300 Sibbobor som inte har vaccinerats. I denna åldersgrupp har alltså 65 procent redan fått den första vaccindosen. Cirka 60 procent av personerna i åldern 16−69 år som på grund av sjukdom eller hälsotillstånd hör till riskgrupp 1 har fått den första vaccindosen. Totalt har cirka 12 procent av Sibboborna fått en vaccindos.

– Vi uppmuntrar alla att ta vaccinet när det erbjuds den egna gruppen. En så stor vaccinationstäckning som möjligt ger det bästa resultat i bekämpningen av coronaviruset, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Länkar:

Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom
THL: Information om AstraZenecas covid-19-vaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin
THL:s meddelande: Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor: Även äldre kan vaccineras med AstraZenecas coronvirusavaccin
HUS: Ändringen i åldersgruppen för AstraZenecas vaccin orsakar inga omedelbara ändringar i vaccinationerna i HUS område

 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021