Sibbo ordnar fler walk-in-coronavaccinationer

Kommande walk-in-coronavaccinationsmottagningar:

  • Onsdagen den 18 augusti kl. 10.30–12.30 vid vaccinationsstället Söderpointti i Söderkulla (Hälsovägen 2, ingång från apotekets baksida)
  • Lördagen den 21 augusti kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, gången mot fysioterapiavdelningen, rum nummer 3.

Vid walk-in-mottagningarna ges såväl första vaccindoser som boostervaccinationer. Förutsättningen för att kunna tidigarelägga boostervaccinationen är att det har hunnit fortlöpa minst 8 veckor efter datumet då man fick sin första vaccindos. Mottagningen är öppen för alla som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo, dvs. alla Sibbobor som har fyllt 12 år eller är äldre.

-Vi hoppas att walk-in-mottagningarna lockar särskilt unga som inte ännu har fått sin första vaccindos. Målet är att vaccinationstäckningen hos unga personer ökar, så att allt fler unga får det skydd som vaccinet ger, säger Pernilla Eriksén som arbetar som servicechef inom Förebyggande och rehabiliterande hälsovårdstjänster för vuxna.

De unga ska ta med samtyckeblanketten

Ta med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort när du kommer till mottagningen.  Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift med vårdnadshavarnas samtycke. Samtycket kan ges skriftligt genom att skriva under blanketten nedan. Ladda ner blanketten, fyll i informationen, skriva ut pappret och ge det till den unga. Hen ska ha pappret med sig när hen kommer till vaccinationen.

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att hen baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination.

-Om den unga inte har samtyckesblanketten med sig kommer hälsovårdspersonalen att bedöma huruvida den unga kan besluta om sin vård själv. Vi önskar dock att unga personer har samtyckesblanketten med sig om det bara är möjligt. Det gör vaccineringen snabbare, berättar Eriksén.

Könummer och säkerhetsavstånd

Alla som vill bli vaccinerade vid walk-in-mottagningen får ett könummer. Vaccinationen sker i nummerordning. Alla som kommer till mottagningen och tar ett könummer kommer att bli vaccinerade under mottagningstiden. Med andra ord kommer alla som tagit ett könummer under mottagningstiden att få vaccinet fastän själva mottagningstiden skulle löpa ut innan alla i kön har blivit vaccinerade.  Vid Söderpointtis vaccinationspunkt kan högst 70 vaccindoser ges, den mängden könummer delas ut.

Vi ber att alla som besöker mottagningen ser till att iaktta säkerhetsavstånden. Det är också bra att vänta på sin tur utanför stationen om det är möjligt, speciellt om det bildas kö vid mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vid vaccinationsstället Söderpointti ska man i regel köa utomhus. Vi önskar också att bara de personer som vill ha vaccinet närvarar på vaccinationsställena. Till exempel högst en ledsagare per barn som ska vaccineras tillåts.  Vänligen se till att du är helt frisk när du kommer till vaccinationen.

I Sibbo har 67,8 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 41,6 procent har hunnit få två doser.

Länkar:

Framsida – Coronavaccinbokning.fi (när man bokar en tid till första vaccinationen)

HUS — Välkommen (vihta.com) (när man vill ändra sin vaccinationstid)

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Mina Kanta-sidor

Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination av ungdomar

THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga

Senast uppdaterad 16.08.2021