Sibbo öppnar ett nytt coronavaccinationsställe i Nickby

-Tack vare tilläggslokalerna har vi nu en möjlighet att öka antalet vaccinationstider under de kommande veckorna. Vi rekryterar också hela tiden mera personal för att sköta vaccineringarna, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Utöver vaccinationsstället i Artturi är det fortfarande möjligt att besöka de redan bekanta vaccinationslokalerna på Nickby social- och hälsostation. Personer som har fyllt 12 år kan i fortsättningen välja sitt vaccinationsställe mellan flera alternativ: Nickby social- och hälsostation, Artturi eller Hälsopunkten Söderpointti i Söderkulla.

Vaccineringen i Artturi sker enbart med tidsbeställning. Vaccinationsmottagningen utan tidsbeställning, dvs. walk-in-mottagningen, betjänar fortfarande i Sibbo varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation.

Sibbobarn mellan 5 och 11 år får sina coronavaccinationer på rådgivningsbyråerna. Sibbobarn vaccineras i rådgivningen antingen i Nickby eller i Söderkulla.

Senast uppdaterad 07.01.2022