Sibbo inleder vaccineringen av grundfriska 12–15-åringar mot coronaviruset i slutet av veckan

Skolhälsovården vaccinerar i de största skolorna

Inom skolhälsovården behöver eleverna inte reservera tid för vaccinationen. Skolhälsovårdarna vaccinerar eleverna turvis en klass åt gången. Mer information publiceras i Wilma och eleverna får veta mera om saken i skolan.

Skolhälsovården har kapacitet att vaccinera alla de elever i årskurs 6–9 som går i skola i Nickby Hjärta respektive Miili. I praktiken innebär det här att eleverna i Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Kungsvägens skola, Jokipuiston koulu, Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu vaccineras i skolan.

Andra elever i årskurserna 6–9 ska reservera tid till någon av de allmänna vaccineringspunkterna i Sibbo. Elever som studerar i Miili eller Nickby Hjärta har också rätt att bli vaccinerade i någon av de allmänna vaccineringspunkterna, men då ska de reservera tid för vaccinationen.

-Vänligen observera att boostervaccinet som ges vid ett senare skede helst ges på samma ställe som den första vaccinationsdosen. Med andra ord ska en elev som har fått sin första dos i skolan också få sin andra dos i skolan i sinom tid, säger Pernilla Eriksén, servicechef hos kommunens förebyggande hälsovårdstjänster för vuxna.

Vaccinationerna inleds fredagen den 13 augusti i Sipoonlahden koulu, och måndagen den 16 augusti i Nickby Hjärta. Skolhälsovården inleder arbetet med att vaccinera elever i årskurs 9.

-Vi uppskattar att skolhälsovården i respektive skola hinner vaccinera cirka 80 elever per dag. Skolhälsovården torde hinna ge alla elever deras första dos inom ett par veckor, berättar Eriksén.

Tidsbeställning till vaccinationspunkterna

Vaccinationstider till vaccinationspunkterna vid Nicky social- och hälsostation respektive Söderpoint reserveras i första hand online på webbplatsen coronavaccinbokning.fi.

Eleverna kan beställa tid på webbtjänsten coronavaccinbokning.fi om de har egna bankkoder eller på något annat sätt kan identifiera sig i tjänsten. Vårdnadshavarna kan också beställa tid för en minderårig. Om ni dock har problem med att använda webbtjänsten kan ni beställa en tid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15.

-På de allmänna vaccinationspunkterna finns det lediga tider redan nu på fredagen, så de snabbaste kan reservera dem genast då tidsbokningen öppnar den 12.8., säger Eriksén.

Walk-in-mottagningar utan tidsbeställning

Grundfriska 12–15-åringar är också varmt välkomna att besöka Walk-in-mottagningen i Sibbo den 13 augusti klockan 10–13. Då får man den första vaccindosen utan tidsbeställning. Walk-in-mottagningen betjänar även alla andra som står i tur att få coronavaccinationen.

Walk-in-mottagningen ordnas i Nickby social- och hälsostation, P-våningen, gången som leder till fysioterapins lokaler. Rummets nummer är 3. Alla som vill bli vaccinerade vid walk-in-mottagningen får ett könummer utanför rum nr 3. Vaccinationen sker i nummerordning.

Vi ber att alla som besöker mottagningen ser till att iaktta säkerhetsavstånden. Det är också bra att vänta på sin tur utanför stationen om det är möjligt, speciellt om det bildas kö vid mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vi önskar också att bara de personer som skall vaccineras närvarar i väntrummen, samt vid behov högst en ledsagare t ex med ett barn som ska vaccineras.

Ta med FPA-kortet och fråga efter vårdhavarnas samtycke

Kom ihåg att ta med FPA-kortet eller identitetsbeviset när du kommer till vaccinationen. Vi rekommenderar också att unga personer tar med sig en utskrift med vårdnadshavarnas samtycke. Om den unga har flera vårdnadshavare ska samtycket undertecknas av dem alla. Samtycket kan ges skriftligt genom att skriva under blanketten nedan. Ladda ner blanketten, fyll i informationen, skriva ut pappret och ge det till den unga. Hen ska ha pappret med sig när hen kommer till vaccinationen.

Den minderåriga kan själv besluta om hen ska vaccineras, om den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att hen baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination.

-Om vårdnadshavarna inte samtycker till att den unga vaccineras kommer hälsovårdspersonalen att bedöma huruvida den unga kan besluta om sin vård själv. Vi önskar dock att unga personer har samtyckesblanketten med sig om det bara är möjligt. Det gör vaccineringen mycket snabbare. Tiden som reserveras för en vaccination är bara fem minuter, och bedömningstiden har inte räknats med i den, säger Eriksén.

Vaccinpreparatet beror på vaccinationsstället

I Sibbo får 12–15-åringar som vaccineras på de allmänna vaccinationspunkterna Pfizer-Biontechs Comirnaty-vaccin. Inom skolhälsovården får eleverna Modernas Spikewax-vaccin. Båda är mRNA-vaccinprodukter. I skolorna vaccinerar skolhälsovården enbart med Moderna, eftersom dess krav för preparation och lagring bättre motsvarar den utrustning som finns i skollokalerna. Om den unga vill bli vaccinerad med Pfizer-Biontechs produkt kan hen reservera tid till någon av de allmänna vaccinationspunkterna.

Skolhälsovårdarna koncentrerar sig på vaccinationerna

Skolhälsovården inom den grundläggande utbildningen koncentreras. Under veckorna 33 och 34 arbetar hälsovårdarna i högstadierna och vaccinerar elever.

De övriga tjänsterna inom skol- och studerandehälsovården är på paus under augusti månad. Enbart akuta behov av skolhälsovård kan skötas vid sidan om vaccineringen.

För övrigt kan eleverna anlita den kommunala hälsovården samt kurator- och skolpsykologtjänsterna i skolorna på vanligt sätt.

Har du en fråga om 12–15-åringarnas vaccinationer?

Undrar du över vaccinpreparaten som erbjuds de unga? Vill du ställa en vaccinexpert en fråga? Delta i THL:s öppna online-publikevenemang torsdagen den 12 augusti klockan 17.30–18.30. Frågor gällande coronavaccinationen av 12–15-åringar kan skickas i förväg till evenemanget. THL:s experter svarar på de vanligaste frågorna.

Läs mera om THL:s evenemang på THL:s egen webbplats via den här länken (på finska). Du kan skicka din fråga på THL:s webbplats. På webbplatsen finns också en länk till själva evenemanget.

Länkar:

Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination av ungdomar
Tidsbeställning på nätet: Coronavaccinbokning.fi
THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga
THL: Publikevenemang om coronavaccination av 12–15-åringar 12.8

Senast uppdaterad 12.08.2021