Sibbo erbjuder en tredje coronavaccindos till personer som fyllt 60 år samt till personer som hör till medicinska riskgrupper

Nya vaccinationstider öppnas i Sibbo alltid för några veckor framåt per gång. För tillfället finns det lediga vaccinationstider fram till början av december månad. Med andra ord lönar det sig att boka en tid till den tredje vaccinationen några veckor innan det har förflutit sex månader från det att man fick sin andra vaccinationsdos.

-Personer som hör till riskgrupperna eller har fyllt 60 år måste alltså räkna ut när det har förflutit sex månader från det att de fick sin andra vaccinationsdos. När ungefär sex månader har förflutit efter den andra dosen kan man beställa en tid för den tredje dosen. Det är också möjligt att ringa Sibbo hälsocentrals tidsbeställningsnummer om man är osäker och vill veta när det är möjligt att få den tredje dosen, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Om man inte kommer ihåg när man fick den andra vaccindosen kan saken lätt kontrolleras på nättjänsten Mina kanta-sidor. Personer som hör till ovan nämnda vaccinationsgrupper kan nu i början beställa tid till den tredje vaccinationen endast per telefon genom att ringa Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Tidsbeställningen på webbplatsen coronavaccinbokning.fi öppnas inom kort. (Uppdatering 28.10: På Coronavaccinbokning.fi är det nu möjligt att boka tid för den tredje vaccinationen av personer som hör till dessa vaccinationsgrupper.)

Det är också möjligt att besöka någon av vaccinationsmottagningarna som Sibbo erbjuder utan tidsbeställning, dvs. de så kallade walk-in-mottagningarna. För att få en tredje vaccindos på dessa ställen ska det ha förflutit minst sex månader från den andra vaccindosen. Vaccinationer erbjuds på mottagningen utan tidsbeställning varje lördag kl. 12–14 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen. Rummets nummer är 3.

Den tredje vaccindosen ges tidigast sex månader efter den andra vaccindosen och rekommenderas till följande grupper:

För vissa är den tredje dosen aktuell först nästa år

I praktiken är de flesta som nu står i tur att få en tredje vaccindos i Sibbo över 80 år gamla. Vaccineringen av denna grupp inleds i början av november. Därefter framskrider vaccinationerna stegvis mot allt yngre seniorer och riskgrupper, och vaccinationernas tidtabell beror på när dessa grupper fick sin andra dos. För en del av invånarna blir den tredje vaccinationen aktuell först nästa år, när sex månader har förflutit från den andra dosen. Det vaccinpreparat som används i Sibbo för att ge en tredje vaccindos är Biontech-Pfizers Comirnaty.

Sibbo kommun kommer också att skicka ett brev hem till alla äldre personer som fyllt 75 år för att säkert hålla dem informerade om möjligheten att få en tredje vaccindos. Boende på vårdanstalter och hemvårdens klienter erbjuds den tredje dosen i samband med den övriga servicen.

-För tillfället har största delen av de boende på vårdanstalterna i Sibbo redan fått den tredje vaccindosen, och vaccineringen av hemvårdens klienter med den tredje dosen påbörjas nästa vecka i samband med hemvårdens besök, berättar Kokko.

I Finland erbjuds tredje vaccindoser för tillfället inte till grundfriska personer under 60 år. Mot bakgrund av dagens information ger två coronavaccinsdoser med ett 6–12 veckors mellanrum grundfriska personer under 60 år ett bra skydd mot en allvarlig coronavirussjukdom.

Vaccinationen mot influensa kan tas samtidigt

Det är också möjligt att låta sig vaccineras mot influensa på samma gång när man tar det tredje coronavaccinet.

-Då lönar det sig att nämna behovet av influensavaccin när man beställer sin coronavaccinationstid per telefon, berättar Kokko.

Nästan 80 procent av Sibboborna har redan fått två vaccindoser

För tillfället har 86,6 procent av invånarna över 12 år i Sibbo fått den första vaccinationsdosen och 79,2 procent har fått den andra dosen.

Detta betyder att Sibbo närmar sig vaccinationsmålet på 80 procent fullvaccinerade för personer som fyllt 12 år, dvs. personer som har haft en möjlighet att ta coronavaccinet.

Länkar:

THL:s meddelande 19.10.2021: THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille
Tjänsten Coronavaccinbokning.fi
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats
THL: Vaccinationsordning för riskgrupperna
Mina kanta-sidor

 

Korrigering av nyhet 16.12.2021: Vi berättade i en tidigare nyhet att den tredje vaccindosen rekommenderas för personer över 12 år som hör till riskgrupperna. Informationen var dock felaktig. Den tredje vaccindosen rekommenderas enbart för personer som fyllt 18 år och hör till riskgrupperna 1 eller 2. Vi beklagar felet.  

 

Senast uppdaterad 16.12.2021