Sibbo börjar ge en tredje coronavaccindos till personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar

Personer som har någon av följande sjukdomar eller hälsotillstånd eller som får någon av följande behandlingar anses ha ett kraftigt nedsatt immunförsvar:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • Dialys eller svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt framskriden eller oskött HIV
  • Annat svårt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare.

Du hittar närmare definitioner av ovannämnda sjukdomar, hälsotillstånd och behandlingar på THL:s webbplats via denna länk.

– Det uppskattas att det finns cirka 50 000 personer i Finland som hör till dessa grupper med kraftigt nedsatt immunförsvar. I Sibbo berör den tredje vaccinomgången alltså endast ett mycket fåtal personer, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Den tredje dosen kan ges när det gått minst två månader sedan den andra vaccindosen. Den tredje vaccindosen ges i första hand med samma vaccinpreparat som den andra dosen. I Sibbo används i praktiken Pfizer-Biontechs Comirnaty-vaccin eller Modernas Spikevax-vaccin för den tredje vaccindosen.

Inledningsvis kan man boka tid till den tredje vaccindosen endast per telefon på hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Tidsbokningen på nätet i tjänsten coronavaccinbokning.fi tas i bruk först i ett senare skede. (Uppdaterat 24.9.2021: På Coronavaccinbokning.fi är det möjligt att boka tid för den tredje vaccinationen av kraftigt försvagat immunförsvar.)

Den tredje coronavaccinomgången i Sibbo gäller i detta skede endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och enstaka social- och hälsovårdsanställda som fick de första vaccindoserna med 3–4 veckors mellanrum i början av året. I Sibbo finns det inte många sådana social- och hälsovårdsanställda som skulle ha fått de första vaccindoserna med 3–4 veckors mellanrum, och HUS-områdets tredje omgång med coronavirusvaccinationer i syfte att förhindra spill gäller inte heller i övrigt i Sibbo. Modernas vaccinparti som snart går ut ges alltså inte i Sibbo.

THL har föreslagit att en tredje coronavaccindos ska ges till dem som var först i vaccinationsordningen och som fick coronavaccinet med 3–4 veckors dosintervall. THL bereder en anvisning om att börja erbjuda en tredje vaccindos till denna grupp och anvisningen ska ges så snart som möjligt.

Länkar:

THL:s närmare definition av immunbristsjukdomar och immunbristtillstånd
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

 

Senast uppdaterad 24.09.2021