Personer som deltog i invigningen av ungdomslokalen Pleissi i Sibbo den 18 november kan ha exponerats för coronaviruset

Invigningen av ungdomslokalen Pleissi ordnades såväl utomhus på ungdomslokalens gård som inomhus vid Lärdomsvägen 6 b torsdagen den 18 november 2021 kl. 16–21. Exponeringen för coronaviruset kan ha skett cirka kl. 17.30–21. Uppskattningsvis cirka 170 personer samt kommunens personal deltog i tillställningen.

Om du deltog i tillställningen, följ noggrant med ditt hälsotillstånd i 14 dagar efter tillställningen. Om du upptäcker symptom som eventuellt tyder på coronavirus, sök dig till test och undvik närkontakter medan du väntar på testresultatet.

Sibbobor kan själva beställa tid till provtagning via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16. Personer från andra kommuner ska kontakta provtagningen i sin egen kommun. Nylänningar med undantag av Helsingforsbor kan beställa tid på nätet på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/. Personer som bor i Helsingfors kan via denna länk kolla anvisningarna på Helsingfors webbplats  om hur de ska söka sig till coronavirustest i Helsingfors.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Senast uppdaterad 22.11.2021