Personer som deltog i Cantores Minores-konserten i Sibbo lördag 11.12.2021 kan ha blivit exponerade för coronaviruset

En person som deltog i konserten som började klockan 18 vistades i kyrkan under smittsamhetstiden och har senare konstaterats vara smittad av coronaviruset. Det misstänks att smittan möjligen orsakas av coronavirusvarianten Omikron.

Vid konserten framfördes Juloratoriet av Bach av Cantores Minores och Finländska barockorkestern. Konserten ordnades av Sibbo kommuns Kulturtjänster, församlingarna och Musikinstitutet i Sibbo. Publiken ombads visa upp coronapasset vid ingången till konserten och deltagarna uppmanades att använda munskydd.

Alla som deltog i konserten ombes noggrant följa med sitt hälsotillstånd i 14 dagar efter evenemanget. Om du upptäcker symtom på coronaviruset ska du söka dig till coronatest och undvika nära kontakter med andra medan du väntar på testresultatet.

Sibbobor kan själva beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16. Personer som bor i någon annan kommun ombes söka sig till coronatest via den egna hemkommunen. Invånare i Nyland förutom Helsingforsbor kan själv beställa en testtid på nätet på adressen koronabotti.hus.fi/sv. Helsingforsbor hittar anvisningar om hur man ska söka sig till coronatest i Helsingfors via denna länk på Helsingfors stads webbplats.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Senast uppdaterad 16.12.2021