Personer som besökte skidcentret Talma Ski 2.2, 6.2 och 8.2 kan ha exponerats för coronaviruset – Uppmanas gå på coronatest

En person som vistades i skidcentret Talma Ski 2.2, 6.2 och 8.2.2021 har konstaterats vara smittad av coronaviruset och man misstänker att det är fråga om en virusvariant. Virusvarianter sprids lättare men sjukdomsbilden är den samma som för det vanliga coronaviruset.

Vi rekommenderar att alla personer som vistades i skidcentrets inomhuslokaler under ovan nämnda dagar söker sig till coronavirustest fastän de inte skulle ha några symptom. Sibbobor kan själva beställa tid till provtagning via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16. Personer från andra kommuner ska kontakta provtagningen i sin egen kommun. Nylänningar med undantag av Helsingforsbor kan beställa tid på nätet på adressen https://koronabotti.hus.fi/sv/. Personer som bor i Helsingfors kan kontakta stadens epidemiologiska verksamhet för att beställa tid till provtagning via e-post: tartuntataudit@hel.fi eller ringa numret 09 3105 1222 (kl. 9-15.30).

Personer som besökt Talma Ski uppmanas att övervaka sitt hälsotillstånd noggrant i 14 dagar efter att de besökt skidcentret. Även vid lindriga symptom ska man omedelbart söka sig till test. Personer som besökt skidcentret ska undvika kontakter med äldre personer och personer som hör till riskgrupper tills de fått ett negativt testresultat eller inte längre har eventuella symptom.

Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Senast uppdaterad 15.02.2021