Möjlig coronavirusexponering på Norrkullalandet lördagen den 19 juni klockan 13-15

En möjlig coronavirusexponering kan ha ägt rum lördagen den 19 juni mellan klockan 13 och 15 på Café Seasong i Norrkullalandets stugby. Personer som varit på plats under ovannämnda tidpunkt ska hålla ett öga på sitt mående och boka tid till coronatest om de får ens lindriga symptom och invänta resultaten hemifrån. Personer som fått coronasmitta erhåller tilläggsinformation då testresultatet blivit färdigt av enheten för smittosamma sjukdomar.  

Eventuella symptom 

Symptom som coronaviruset kan framkalla: 

 • Huvudvärk 
 • Störningar i smak- och luktsinnet 
 • Snuva eller tilltäppt näsa 
 • Hosta 
 • Andnöd 
 • Kraftlöshet, trötthet 
 • Muskelvärk  
 • Halsont, sträv hals 
 • Feber 
 • Illamående, uppkastningar 
 • Diarré 

Om du befarar att du blivit smittad 

Reservera tid antingen via Coronaguiden eller genom att ringa vardagar mellan klockan 08 och 16 till Sibbo hälsocentrals nummer 09 2353 6001 och under övriga tider till Jourhjälp-telefonservicen på nummer 116 117. 

Tilläggsinformation på internet 

Du kan hitta mera information på Sibbo kommuns internetsida: www.sipoo.fi/sv/coronavirus
Coronaguiden hittar du på adressen: https://koronabotti.hus.fi/sv  

Senast uppdaterad 05.11.2021