Kommuninvånarna deltog aktivt i planeringsprocessen för detaljplanen för Nickby gårds centrum

Bild: Under detaljplanens påseende har planerna också presenterats på plats i form av en terrängutställning.