HUS meddelar: Tidsbokningen på nätet för coronavaccinationerna har öppnats för invånarna i Nyland

Nylands tidsbokningstjänst för coronavaccinationer består av infosidan coronavaccinbokning.fi som beskriver tjänsten och hänvisar de invånare och hälso- och sjukvårdspersonal som står i tur att vaccineras till en stark identifiering, efter att de godkänt användarvillkoren.

Man loggar in i tjänsten med sina bankkoder eller ett mobilcertifikat. En screening- och förhandsinformationsblankett fylls sedan i för att säkerställa att personen tillhör den grupp som vid ifrågavarande tidpunkt vaccineras. Därefter går man till den egentliga tidsbokningen. I samma tidsbokningstjänst bokar kommunernas hälso- och sjukvårdspersonal en tid för kundens räkning via exempelvis telefontjänsten.

Inledningsvis kan en tid bokas för den första vaccinationen. En tid till den andra vaccinationen bokas i samband med att man får den första vaccinationen. I ett senare skede kommer det att vara möjligt att boka tid direkt till båda vaccinationerna i tjänsten.

Kommunerna ansvarar för genomförandet av vaccinationerna

Coronavirusvaccinationerna genomförs stegvis. Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationerna för invånarna. Kommunerna följer vaccinationsordningen som tagits fram av Institutet för hälsa och välfärd, THL. En del av kommunerna i Nyland börjar med att vaccinera invånare som i år fyller 80 år och äldre, och andra kommuner börjar med personer som i år fyller 85 år och äldre. Vaccinationer av social- och hälsovårdspersonal som ska vaccineras i den första fasen, fortsätter ännu.

På tjänsten coronavaccinbokning.fi finns länkar till alla Nylands kommuners coronavaccinsidor. På kommunernas sidor finns information om vem som står på tur att vaccineras i kommunen i fråga, kommunens vaccinationsställen samt telefontjänstens kontaktuppgifter. Kommunerna informerar om vaccinationerna i sina egna kanaler och flera kommuner skickar också information om vaccinationsmöjligheten per brev.

Tidsbokningssystemet togs tidigare i bruk vid bokningen av tider för de grupper som ska vaccineras i social- och hälsovårdens första fas.

Vaccineringen av personer som fyllt 80 år har inte ännu inletts i Sibbo

För närvarande vaccineras de boende och personalen på serviceboenden för äldre samt hemvårdens klienter som fyllt 80 år. På kommunens webbplats finns en egen sida om coronavaccineringarna där man kan följa med vilka grupper som står i tur att vaccineras.

Vaccineringen av alla Sibbobor som fyllt 80 år och personer med sjukdomar som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom torde inledas i februari. Vänligen observera att man inte ännu kan beställa tid till vaccineringen. I takt med att vaccineringarna framskrider och personer som fyllt 80 år kan börja vaccineras i Sibbo, kommer vi att informera synligt om detta samt skicka en kallelse per brev till de äldre. Då kan man också boka tid på nätet via tjänsten Coronavaccinbokning.fi och även beställa tid per telefon. Endast de personer som står i tur att vaccineras i sin egen kommun kan boka tid via tjänsten Coronavaccinbokning.fi.

 

Senast uppdaterad 12.05.2021