Hälsocentralens telefon är kraftigt överbelastad

Corona-instruktionerna har uppdaterats på kommunens nätsidor på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/. Utnyttja i första hand dessa sidor om du insjuknat i coronavirussjukdomen eller exponerats för coronaviruset.

Även HUS-områdets samjourer och Jourhjälpens servicenummer 116 117 är kraftigt överbelastade. Vänligen ring Jourhjälpen 116 117 i koronavirusrelaterade ärenden endast när du inte klarar av coronavirussymptomen hemma. Jourhjälpen kan inte kontaktas för att boka tid till coronatest eller coronavaccination, vid förfrågningar om testresultat eller coronapass eller i frågor som rör sjukintyg eller karantänbeslut.

Senast uppdaterad 07.01.2022