Följande walk in-vaccinationer i Sibbo 28.8 och 2.9

Följande walk in-vaccinationer:

  • Lördag 28.8.2021 kl. 9–12 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen, rum nummer 3
  • Torsdag 2.9.2021 kl. 14.30–16.30 vid Söderpointti i Söderkulla (Hälsovägen 2, bakom apoteket).

 

Vid walk in-mottagningarna ges såväl första vaccindoser som boostervaccinationer. Förutsättningen för att kunna tidigarelägga boostervaccinationen är att det har fortlöpt minst 8 veckor sedan den första vaccindosen. Mottagningen är öppen för alla som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo, dvs. alla Sibbobor som har fyllt 12 år eller är äldre.

– Det finns också rikligt med tider i tidsbokningssystemet för dem som hellre bokar en vaccineringstid på förhand, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Pop up-vaccinationer för studerande på andra stadiet 

Nästa vecka ordnas också vaccinationer för studerande i Sibbo gymnasium, Sipoon lukio och Keuda. Vaccinationerna ordnas vid en pop up-vaccinationspunkt i den egna läroanstalten. Studerandena kan vaccinera sig vid pop up-vaccinationspunkterna utan tidsbokning.

Pop up-vaccinationspunkterna betjänar endast läroanstalternas egna studerande och de informeras direkt om de noggrannare tidpunkterna och praxisen för vaccinationerna.

– Vi strävar efter att erbjuda olika slags sätt och tillfällen att ta vaccinet så att det ska vara så lätt och behändigt som möjligt att låta sig vaccineras. Målet är att så många Sibbobor som möjligt ska ta coronavaccinet, säger Kokko.

Vårdnadshavarens samtycke påskyndar vaccineringen av minderåriga

Ta med dig identitetsbevis eller FPA-kort när du kommer till mottagningen. Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift av vårdnadshavarens samtyckesblankett. Samtycket kan ges skriftligt på följande blankett. Ladda ner blanketten, skriv ut den, fyll i informationen och se till att den unga tar med blanketten till vaccinationen.

Den minderåriga kan själv besluta om sin vaccinering, ifall den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Vaccineringen påskyndas dock om den unga tar med sig samtyckesblanketten till vaccinationen.

Könummer och avstånd vid walk in-vaccinationerna

Alla som vill bli vaccinerade vid walk in-mottagningen får ett könummer. Vaccinationen sker i nummerordning. Alla som kommer till mottagningen och tar ett könummer blir vaccinerade under mottagningstiden. Med andra ord kommer alla som tagit ett könummer under mottagningstiden att få vaccinet fastän själva mottagningstiden skulle ha löpt ut innan alla i kön har blivit vaccinerade.

Vi ber alla som besöker mottagningen att iaktta säkerhetsavstånden och vid behov vänta på sin tur utanför stationen om det bildas kö på mottagningen och det finns mycket folk inomhus. Vid vaccinationspunkten Söderpointti ska man i regel köa utomhus. Vi önskar också att endast de personer som ska vaccinera sig vistas på mottagningen, och högst en ledsagare per barn tillåts. Vänligen se till att du är helt frisk när du kommer till vaccinationen.

I Sibbo har 70,4 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 46,0 procent har hunnit få två doser.

Länkar:

Framsida – Coronavaccinbokning.fi (när man bokar tid till den första vaccinationen)

HUS – Välkommen (vihta.com) (när man vill ändra sin vaccinationstid)

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Mina Kanta-sidor

Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination till ungdomar

THL: Ofta ställda frågor om coronavaccination av barn och unga

 

 

Senast uppdaterad 25.08.2021