Flera coronafall på byggarbetsplatsen vid Nickby Hjärta i Sibbo

Arbetet på byggplatsen avbröts på fredagen på grund av epidemiutredningen. De exponerade har kartlagts och alla personer som arbetat på byggplatsen har försatts i karantän. Karantänen varar i 14 dygn från den senaste arbetsdagen eller vistelsen på byggplatsen i fråga. Enligt de preliminära undersökningsresultaten är det inte frågan om ett muterat virus.

Smittfallen på byggplatsen hänger inte ihop med det tidigare fallet som konstaterades i Sipoonjoen koulu. På byggplatsen pågår arbetet med att bygga ut bildningscentret Nickby Hjärta. Byggplatsen är avgränsad från Nickby Hjärtas övriga lokaler, och byggarbetarna har inte vistats i skolornas lokaler. Varken eleverna eller personalen vid bildningscentret Nickby Hjärta (Kungsvägens skola och Sipoonjoen koulu) har exponerats för coronaviruset i samband med sjukdomsklustret på byggplatsen.

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

 

Senast uppdaterad 25.01.2021