En elev i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – Cirka 70 elever kan ha exponerats

Alla elever som eventuellt har exponerats och deras vårdnadshavare har kontaktats under veckoslutet via Wilma, och de försätts i karantän. Om man inte har blivit kontaktat, betyder det att man inte har haft någon kontakt med den insjuknade. Den insjuknade eleven har isolerats.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har över 650 elever. Skolan är belägen i det s.k. Miiliområdet. Förskoleeleverna i Söderkulla skola och Alvägens språkbadsskolas verksamhetsställe Miili, som är verksamma i samma skolbyggnad, har inte exponerats för smittan. Det nu konstaterade fallet har ingen koppling till smittan som upptäcktes hos en anställd i Sipoonlahden koulu tidigare i augusti.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer.  En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 23.08.2021