En elev i Sipoonjoen koulu i Sibbo smittad av coronaviruset

De exponerade personerna försätts i karantän och eleverna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden. Den insjuknade eleven har isolerats. Eleverna eller personalen i Sipoonjoen koulus övriga undervisningsgrupper har inte exponerats för smittan.

Sipoonjoen koulu i Nickby har sammanlagt cirka 340 elever i årskurserna 7–9. Skolan finns i Nickby Hjärta. Eleverna och personalen i Kungsvägens skola, som finns i samma skolbyggnad som Sipoonjoen koulu, har inte heller exponerats.

Rekommendationen om att använda munskydd i högstadiet gäller sedan november i Sibbo. Rekommendationen har följts i stor utsträckning i skolorna i Sibbo. Sipoonjoen koulu har även utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Senast uppdaterad 05.02.2021