En elev i Kungsvägens skola och en elev i Borgby skola smittade av coronaviruset – Också busspassagerare kan ha exponerats

De som har exponerats i nära kontakt med de insjuknade eleverna i skolorna har försatts i karantän. De elevgrupper och elever i båda skolorna som eventuellt exponerats för smittan övergår till distansundervisning och hänvisas till coronatest. Båda insjuknade eleverna har isolerats.

Smittan i Kungsvägens skola har ingen koppling till det tidigare fallet som upptäcktes in Kungsvägens skola tidigare i veckan.

Kungsvägens skola i Nickby har sammanlagt cirka 360 elever i årskurserna 7–9. Skolan finns i Nickby Hjärta. Eleverna och personalen i Sipoonjoen koulu som finns i samma skolbyggnad har inte exponerats.

Borgby skola har cirka 60 elever i årskurserna 1–6. Skolan finns i Borgby.

Eventuell exponering på busslinjen 841 som avgick från Nickby måndag 1.3 kl. 14.05

Den ena av eleverna har åkt med busslinjen 841 som avgick från Nickby till Söderkulla den 1 mars cirka kl. 14.05. Andra passagerare som åkt med samma buss samtidigt kan ha exponerats för smittan. Vi uppmanar dem att söka sig till coronavirustest fastän de inte skulle ha symptom som tyder på en coronavirusinfektion.

Vi ber också alla andra Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8-16 samt veckoslut och helger Jourhjälpen tfn 116 117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

Tidigare meddelande 3.3.2021: En elev i Kungsvägens skola i Sibbo smittad av coronaviruset

 

Senast uppdaterad 04.03.2021