En elev i Kungsvägens skola i Sibbo smittad av coronaviruset

Alla som har varit i nära kontakt med den insjuknade och exponerats försätts i karantän. Den elevgrupp som eventuellt har blivit exponerad övergår till distansundervisning i morgon 4.3.2021 och hänvisas till coronatest. I Sibbo kommer årskurserna 7–9 inom den grundläggande utbildningen såviså att övergå till distansundervisning måndagen den 8 mars. Den insjuknade eleven har isolerats. Eleverna eller personalen i Kungsvägens skolas övriga undervisningsgrupper har inte exponerats för smittan.

Kungsvägens skola i Nickby har sammanlagt cirka 360 elever i årskurserna 7–9. Skolan finns i Nickby Hjärta. Eleverna och personalen i Sipoonjoen koulu som finns i samma skolbyggnad har inte exponerats.

Rekommendationen om att använda munskydd i högstadiet gäller sedan november i Sibbo. Rekommendationen har följts i stor utsträckning i skolorna i Sibbo. Kungsvägens skola har även utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och på veckoslut och helgdagar Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 03.03.2021