En del av undervisningsgrupperna i Sipoonlahden koulu har övergått till distansundervisning på grund av ett exceptionellt omfattande coronaviruskluster

Sibbo kommuns enhet för smittsamma sjukdomar spårar smittkedjan, utreder personerna som blivit exponerade och försätter dem i karantän. Elevernas nära kontakter till andra personer kommer att spåras även utanför skolan, t.ex. inom hobbyverksamheten.

Eleverna i fråga och deras vårdnadshavare har informerats och de har fått närmare anvisningar via Wilma. Hela skolans elever och deras vårdnadshavare har också informerats om situationen via Wilma. Elever som uppvisar symtom ska stanna hemma och söka sig till coronatest.

-Utöver de fall som nu konstaterats har också andra elever som uppvisat symtom redan uppmuntrats att testa sig. Tyvärr är det mycket möjligt att det uppkommer flera smittfall i det här klustret. Också i övrigt konstateras det varje vecka flera nya coronavirusfall i Sibbo. Epidemin är inte över, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har över 650 elever. Skolan finns i Miiliområdet. Samma byggnad inhyser även Söderkulla skola, förskolorna och Leppätien koulus verksamhetsställe i Miili. Några smittfall har dock inte konstaterats bland deras elever i anknytning till klustret, och veterligen har eleverna i dessa förskolor och skolor inte heller blivit exponerade.

Sibbo kommun publicerar ett pressmeddelande om Sipoonlahden koulus coronakluster på grund av situationens exceptionella natur. Läget påverkar skolans verksamhet och undervisning, dvs. kommunens tjänsteutbud, på ett omfattande sätt. I princip publicerar kommunen inte längre pressmeddelanden om enstaka coronafall och exponeringar i skolorna och daghem, utan informerar enbart personer som direkt påverkas av dessa situationer. Pressmeddelanden om smittfall publiceras när de har en omfattande inverkan på kommunens tjänsteutbud, eller om det inte är möjligt att nå alla eventuellt exponerade på annat sätt än via ett offentligt meddelande.

Länkar:

Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats samt anvisningar om hur man söker sig till coronatest

 

Senast uppdaterad 09.11.2021