En anställd på äldrevårdsenheten Regnbågen i Sibbo smittad av coronaviruset

Källan till den insjuknade anställdas coronasmitta är oklar. Därför kommer man som försiktighetsåtgärd att testa hela personalen. För de boende som är i karantän ordnas karantänen i deras egna rum och deras närstående har informerats om saken. Även alla personer i karantän testas enligt karantänanvisningarna.

Alla boende på Regnbågen har redan fått sin första dos av coronavirusvaccinet, och nästan alla anställda har också vaccinerats minst en gång. Regnbågens personal, liksom även personalen på kommunens andra vårdenheter, bär alltid munskydd när de arbetar.

På grund av situationen har Regnbågen infört ett tillfälligt besöksförbud, vilket betyder att närstående inte kan besöka avdelningen. Behovet av besöksförbud bedöms på nytt när de exponerade inte längre är i karantän. Även under besöksförbudet strävar man efter att möjliggöra besök av anhöriga till patienter som är i livets slutskede eller allvarligt sjuka. Situationerna bedöms individuellt, och de anhöriga skall i dessa fall kontakta personalen på förhand och komma överens om besöket.

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 22.03.2021