En anställd i Sipoonlahden koulu smittad av coronaviruset – ett tjugotal elever kan ha exponerats

Eleverna kan ha blivit exponerade i en situation där de efter måltiden vistades utan munskydd i samma lokal med den insjuknade personen.

-Tyvärr hade eleverna i den här situationen inte tagit på sig munskydd igen omedelbart efter skollunchen. Vi påminner alla att munskyddet inte bara skyddar mot coronaviruset, utan det kan också minska personens risk att bli exponerad och tvungen att stanna hemma för distansundervisning, säger bildningsdirektör Jukka Pietinen.

I Sibbo gäller rekommendationen om munskydd eleverna i årskurs 6–9 inom den grundläggande utbildningen.

Eleverna som eventuellt är exponerade har skickats hem från skolan. Smittskyddsmyndigheten kontaktar dem angående karantän. Elevernas vårdnadshavare har kontaktats via Wilma.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1–9 i södra Sibbo. Skolan har över 650 elever. Skolan finns i Miili området. Eleverna och personalen i Söderkulla skola som finns i samma skolbyggnad har inte exponerats.

Vi ber alla Sibbobor som uppvisar symptom på coronavirussmitta att söka sig till coronavirustest fastän symptomen skulle vara endast lindriga. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117. Symptom på coronavirusinfektion är förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett symptom på sjukdomen. Diarré och magont utan annan uppenbar orsak kan också tyda på coronavirussjukdom.

 

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 11.08.2021