Coronavaccineringen fortsätter i Sibbo

Hemvården informerar sina klienter som fyllt 80 år personligen om vaccineringstidtabellen. Vaccineringarna ges i klienternas hem.

Vaccineringstidtabellen är beroende av mängden vaccin som kommunen får till sitt förfogande. För tillfället har kommunen tagit emot cirka 150 vaccindoser per vecka, vilket motsvarar antalet personer som blivit vaccinerade. Nya grupper vaccineras i takt med att kommunen får nya vaccinpartier.

En preliminär vaccineringstidtabell har publicerats på Sibbo kommuns webbplats. Tidtabellen preciseras genast när tillgängligheten till vaccinet tillåter det.

Vaccinationsordningen baserar sig på den nationella strategin och Sibbo utför vaccineringarna i den ordningsföljd som nationellt anges av THL. Den preliminära vaccineringstidtabellen i Sibbo har utarbetats med beaktande av den nyaste preciseringen av linjedragningen (enbart på finska) enligt vilken vaccineringen av över 80-åringar ska inledas med tillgängliga resurser så snabbt som möjligt för att ge de äldre en möjlighet att skydda sig mot en allvarlig version av coronavirussjukdomen. Med andra ord prioriteras till exempel de äldre framför personalen inom hemvården och på akut- och rehabiliteringsavdelningen.

Det uppskattas att vaccineringen av alla över 80-åriga Sibbobor samt av Sibbobor som på grund av sin sjukdom löper risk för en allvarlig version av sjukdomen kan inledas i februari. Dessa grupper kan dock inte ännu beställa tider för vaccineringen.

Personer som nu står i vaccineringstur har blivit informerade personligen om saken. När vaccineringsprogrammet framskrider och större invånargrupper står i tur kommer man att informera dem bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Då öppnas även tidsbeställningen till en bredare grupp och det blir möjligt att beställa en tid till vaccineringen smidigt på nätet och per telefon.

Länkar:
Info om coronavaccineringar på kommunens webbplats

 

 

Senast uppdaterad 12.05.2021