Coronavaccineringarna inleddes smidigt i Sibbo

-Vi hoppas att vaccineringstakten också kan trappas upp så småningom. Vaccineringstakten beror på hur många vaccindoser kommunen får, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Den här veckan har man vaccinerat bland annat hälsocentralens personal som löper risk för att bli exponerad för coronaviruset i sitt arbete, samt personalen och boende på kommunens boendeserviceenheter. Nästa vecka utvidgas vaccineringsprogrammet till personalen och boende på privata boendeserviceenheter. Vaccineringspersonalen besöker boendeserviceenheterna för att ge vaccineringar där. Närmare arrangemang överenskoms med de privata boendeserviceenheterna.

Kommunens webbplats har nu en egen sida om coronavaccineringar. På sidan publiceras information om vilka grupper står nästa i tur att bli vaccinerade. På sidan hittar du även information om coronavaccineringar överlag samt om kommunens vaccineringsställe.

Tydlig information om vaccineringsturerna publiceras

Vaccineringsprogrammet koncentreras nu i början till begränsade målgrupper som informeras direkt om rätten till vaccineringen och hur man beställer tid till den. När vaccineringsprogrammet framskrider och större grupper står i tur kommer man att informera dem bland annat via pressen och på kommunens webbplats. Då öppnas även tidsbeställningen för en bredare målgrupp och det blir möjligt att beställa tid till vaccineringen på nätet. Vaccineringar ges inte förrän den egna gruppen står i tur, och tiden kan inte heller reserveras på förhand.

-De äldre behöver inte vara rädda för att missa sin vaccineringstur. När det blir de äldres tur att bli vaccinerade kommer vi att publicera information om vaccineringsturerna tydligt. Vi planerar också att ta kontakt med de allra äldsta direkt. Kallelse skickas till dem i första hand per brev, berättar Kokko.

Sibbo genomför vaccinationerna enligt den nationella ordning som anges av THL. Vid det här skedet är det omöjligt att ge en exakt tidtabell om hur vaccineringsprogrammet framskrider.

-Enligt dagens uppskattning kan vi möjligen börja vaccinera de äldre och personer som på grund av sin sjukdom löper risk för en allvarlig version av sjukdomen redan i februari. Det är ännu fråga om en mycket preliminär uppskattning, för tidtabellen påverkas av mängden vaccin i de vaccinpartier som anländer till Finland, berättar Kokko.

 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021