Coronavaccineringarna av 80-åringar och äldre i Sibbo utvidgas till hela åldersgruppen

Vi ber er i första hand att boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Men om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 65 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem.

– Tidsbokningen är avsedd för den målgrupp som står i tur att vaccineras. Vi ber alla som har andra frågor om coronavaccineringarna eller förfrågningar om den egna vaccineringsturen att inte ringa hälsocentralens nummer så att linjen inte överbelastas. En preliminär vaccineringstidtabell finns på kommunens webbplats, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Den elektroniska tidsbokningen för coronavaccineringen är en gemensam tjänst för hela Nyland och den har producerats av HUS. Man loggar in till tjänsten med personliga nätbankskoder eller mobilcertifikat. Därefter fyller man i en blankett med förhandsuppgifter, vilkas syfte är att säkerställa att personen hör till den grupp som står i vaccineringstur. Efter detta går man vidare till den egentliga tidsbokningen. Vaccinet ges mot tidsbeställning på Sibbos vaccinationsställe i Nickby social- och hälsostation. För att få boka tid åt en annan vuxen person via webbtjänsten måste man ha en fullmakt att sköta denna persons ärenden. I tjänsten Suomi.fi kan man ge eller begära en fullmakt, dvs. rätten att sköta ärenden för en annan person.

– Det finns endast ett begränsat antal tider. Vi sätter till tider i den elektroniska tidsbokningen i takt med att vi får mera vaccin. Om alla tider redan är bokade, lönar det sig att försöka på nytt om ett par dagar. För närvarande får vi cirka 200 vaccindoser i veckan till Sibbo. Det är inte möjligt att ge fler vaccin eller tider än detta, berättar Kokko.

Det vaccin som nu används kräver två doser. Tiden bokas till den första injektionen. Den andra dosen ges 12 veckor efter den första dosen och tiden till den fås vid den första vaccineringen.

Sibbo skickar ett brev per post till alla Sibbobor som i år fyller 80 år och nu står i tur att vaccineras. Brevet innehåller information om bl.a. vaccineringsturen och om tidsbokningen till vaccineringen. Breven skickas i etapper enligt åldersgrupp och skickas först till de äldsta personerna inom åldersgruppen. De första breven anländer sannolikt i slutet av veckan. Målet är att breven når sådana äldre personer som av någon anledning inte får information om sin vaccineringstur på webbplatsen, via de lokala medierna eller via bekanta.

Länkar:
Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
Brev till personer som fyller 80 år (pdf)

 

Senast uppdaterad 12.04.2021