Coronavaccinationerna framskrider i Sibbo – Två nya åldersgrupper får börja beställa tider nästa vecka

De båda nya åldersgrupperna kan beställa tid till coronavaccination fr.o.m. måndag 22.2 kl. 9.00. Sibbo kommun skickar per post en personlig kallelse till personer i åldern 75–79 år. Brevet innehåller information om rätten till vaccin och hur tidsbeställningen ska göras. Kommunen skickar ingen separat personlig kallelse till personer i åldern 60–64 år som hör till riskgruppen. Tidsbeställningen är redan sedan tidigare öppen för personer som fyller 80 år i år och äldre samt för personer i åldern 65–69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom.

Personer som står i tur att vaccineras med Pfizer-Biontechs vaccin:

  • Sibbobor som fyller 80 år i år och äldre (personer födda 1941 och äldre) samt närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll som dem. Vaccineringen pågår och tidsbeställningen är öppen.
  • Sibbobor i åldern 75–79 år (personer födda 1942–1946) samt närståendevårdare och personer över 65 år som bor i samma hushåll som dem. Vaccineringen inleds och tidsbeställningen öppnas 22.2 kl. 9.00.

Personer som står i tur att vaccineras med AstraZenecas vaccin:

  • Personer i åldern 65–69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 1952–1956). Vaccineringen pågår och tidsbeställningen är öppen.
  • Personer i åldern 60–64 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda 1957–1961). Vaccineringen inleds och tidsbeställningen öppnas 22.2 kl. 9.00.

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Men om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. I samma hushåll boende närståendevårdare och personer som fyllt 65 år kan tillsvidare boka tid endast per telefon. Telefontjänsten har ett återuppringningssystem. Endast personer som står i tur att bli vaccinerade i Sibbo kan beställa en tid.

– Tillsvidare har det funnits tillräckligt med tider att reservera. Vaccinationstiderna öppnas i tidsbeställningen för respektive vecka i den utsträckning som vi får nya vaccindoser, berättar social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Närmare information om underliggande sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom finns på THL:s webbplats. Dessa är organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes ja Downs syndrom (vuxna).

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar. På webbsidan hittar du även mer information om vaccinen, vaccineringsställena i Sibbo och om hur man beställer tid.

Coronavaccineringarna framskrider enligt THL:s nationella vaccinationsordning och i den takt som kommunen erhåller vaccin. Man kan inte själv välja vilket coronavaccin man tar. Respektive grupp erbjuds endast vaccin från den tillverkare som rekommenderas i de nationella anvisningarna.

AstraZenecas vaccin rekommenderas endast för personer under 70 år eftersom det för närvarande inte anses finnas tillräckligt med forskningsbevis för att det är effektivt för de äldre åldersgrupperna. Pfizer-Biontechs vaccinpartier ges däremot åt personer som på grund av sin ålder hör till riskgrupperna och har fyllt 70 år eller det här året fyller 70 år. Vaccineringen framskrider stegvis och de äldsta åldersgrupperna vaccineras först.

Länkar:

Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom
THL: Information om AstraZenecas covid-19-vaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin

 

Senast uppdaterad 12.05.2021