Coronavaccinationerna framskrider i Sibbo − Personer i åldern 18−19 år som hör till en riskgrupp kan börja beställa tider

Vi ber er i första hand boka tid via internet på adressen www.coronavaccinbokning.fi. Det går snabbast och enklast att boka tid via webbtjänsten. Om ni inte har möjlighet att boka tid på internet, kan ni också ringa hälsocentralens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15. Vänligen observera att telefontjänsten har varit överbelastad under den senaste tiden. Vi rekommenderar att ni beställer tid via webbtjänsten om det är möjligt.

Vi skickar inget separat brev om vaccineringsturen till personer i åldern 18–19 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Personerna kan själva reservera tid till vaccination i takt med att det finns lediga tider i tidsbeställningen.  Information om underliggande sjukdomar som i mycket hög grad ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom finns på THL:s webbplats. Dessa är organtransplantation eller stamcellstransplantation, cancersjukdom under aktiv behandling, svår störning i immunförsvarssystemet, svår kronisk njursjukdom, svår kronisk lungsjukdom, läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes och Downs syndrom (vuxna).

Även de grupper som tidigare stått i tur att vaccineras i Sibbo kan fortfarande beställa tid till vaccinering. Sibbobor som står i tur att vaccineras är:

  • Pfizer-Biontechs vaccin: Sibbobor som fyller 75 år i år och äldre (personer födda år 1946 och äldre) samt i samma hushåll boende närståendevårdare och personer över 65 år.
  • AstraZenecas vaccin: Personer i åldern 18–69 år som har en sjukdom som mycket kraftigt ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom (grupp 1, personer födda år 2002–1952 och de personer födda år 2003 som redan har fyllt 18 år).

Vaccineringsturerna och den preliminära tidtabellen för de olika gruppernas vaccineringar finns på kommunens webbplats på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.  På webbsidan hittar du också mer information om vaccinen, vaccinationsställena i Sibbo och om hur man beställer tid.

Coronavaccineringarna framskrider enligt THL:s nationella vaccinationsordning och i den takt som kommunen erhåller vaccin. Man kan inte själv välja vilket coronavaccin man tar. Respektive grupp erbjuds endast vaccin från den tillverkare som rekommenderas i de nationella anvisningarna.

AstraZenecas vaccin rekommenderas endast för personer under 70 år eftersom det för närvarande inte anses finnas tillräckligt med forskningsbevis för att det är effektivt för de äldre åldersgrupperna.  Pfizer-Biontechs vaccinpartier ges däremot åt personer som på grund av sin ålder hör till riskgrupperna och som i år fyller 70 år och är äldre.  Vaccineringen framskrider stegvis och de äldsta åldersgrupperna vaccineras först.

Länkar:
Information om coronavaccineringarna och preliminär tidtabell på sibbo.fi.
THL: Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom
THL: Information om AstraZenecas covid-19-vaccin
THL: Information om Pfizer-Biontechs covid-19-vaccin

 

Senast uppdaterad 12.05.2021