Coronavaccination erbjuds vid julöppningen i Sibbo

Pop-up-coronavaccinationen i Enter sker utan tidsbeställning. Alla som vill bli vaccinerade kan smidigt besöka Enter vid ett lämpligt tillfälle vid sidan av julstämningen och spelandet. Alla som är 12 år fyllda och äldre kan få antingen den första eller den andra vaccindosen. Den tredje vaccindosen ges till personer som nu står i tur att få den, dvs personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt personer som fyllt 60 år eller hör till riskgrupperna 1 och 2. Tredje dosen kan ges när det har förflutit minst 6 månader efter den andra vaccinationsdosen. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan få den tredje vaccindosen redan 2 månader efter den andra. På pop-up vaccinationspunkten använd Pfizer-BionTechs mRNA-vaccin.

Ta med dig ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Vårdnadshavare till minderåriga kan ge sitt samtycke till att deras barn vaccineras genom att fylla i och skriva ut samtyckesblanketten.

Vaccinet skyddar dig mot en allvarlig coronavirussjukdom. Utan vaccinskyddet löper du en mångfaldig risk att hamna på sjukhus på grund av coronaviruset. När du låter dig vaccineras skyddar du också dina nära och kära som hör till riskgrupperna. På detta sätt bidrar du till att säkerställa att personer som behöver intensiv sjukvård av andra orsaker än corona får den vård de behöver.

Pop-up-coronavaccinationer i Sibbo

Plats: Enter (Stora Byvägen 14)
Tid: lördag 27.11 kl. 10–14

Vänligen observera att walk-in-coronavaccinationsmottagningen på social- och hälsostationen hålls tillfälligt stängd lördagen den 27 november 2021 på grund av att vaccineringspersonalen arbetar i Enter. För övrigt betjänar walk-in-mottagningen på Nickby social- och hälsostation varje lördag kl. 12–14.

Janssens adenovirusvaccin kan vid undantagssituationer beställas till Sibbo

I fortsättningen är det möjligt att beställa Janssens adenovirusvektorvaccin (Johnson & Johnson) till Sibbo. Förutsättningen är att personen av någon anledning inte kan vaccineras med ett mRNA-preparat. Också personer som är över 65 år gamla och inte ännu har fått en enda vaccindos kan välja att bli vaccinerade med Janssens vaccinpreparat i stället för ett mRNA-preparat.

Janssens vaccinpreparat används inte aktivt i Sibbo, men i ovan nämnda fall är det möjligt att beställa preparatet om personen meddelar om det på förhand. I dessa fall ska man beställa en vaccinationstid genom att ringa hälsostationens nummer 09 2353 6001 måndag–fredag kl. 9–15 och nämna behovet av att få just Janssens adenovirusvektorvaccin när man fastställer tiden.

Länkar:

Sibbo kommuns coronavaccinationswebbplats
Blankett: Vårdnadshavares samtycke till coronavirusvaccination av ungdomar
Coronavaccinbokning.fi (tidsbokning till vaccinationen)
THL: Information om Janssens coronavirusvaccin

Senast uppdaterad 22.11.2021