Coronafall i Daghemmet Miili – flera personer i Daghemmet Miili och Landsängens daghem har försatts i karantän

Hälsovården och/eller daghemmen har varit i kontakt med de exponerade. Om man inte har blivit kontaktat, betyder det att man inte har haft någon kontakt med den insjuknade.

Verksamheten i Daghemmet Miili och Landsängens daghem fortsätter i övrigt på normalt sätt.

Sibbo kommun informerar om upptäckta coronafall ifall de påverkar kommunens service eller annars medför specialåtgärder i Sibbo. Inom undervisningen och småbarnspedagogiken anses coronasmittan påverka servicen till exempel om en hel undervisningsgrupp eller ännu flera elever försätts i karantän. Kommunen informerar också om smittfall ifall man inte på något annat sätt än via offentlig information kan nå de exponerade.

Länkar:
Coronainfo på Sibbo kommuns webbplats

Karantän: Med karantän avses en begränsning av en frisk persons rörelsefrihet. En symptomfri frisk person som har exponerats för coronaviruset till exempel efter att ha varit i kontakt med en smittad person försätts i karantän. Genom karantän förhindrar man att en eventuell symptomfri smittbärare smittar andra personer.

Isolering: Med isolering avses att en patient som insjuknat i en smittsam sjukdom isoleras från friska personer. En person som bekräftats smittad med coronaviruset isoleras. Isoleringen kan genomföras hemma eller på sjukhus. Syftet med isoleringen är att undvika eventuella vidare infektioner.

 

Senast uppdaterad 12.10.2021