Skärgård

Välkommen och bekanta dig med den vackra skärgården i Sibbo! Vi har sammanställt information om skärgården åt såväl invånare som besökare. Nedan finns kartor och broschyrer med uppgifter om friluftsområden och hamnar med mera.

En ny broschyr över serviceutbudet och händelserna i skärgården och längs kusten finns att tillgå. Skärgårdsbroschyren delas ut på bland annat serviceställena i hamnarna.