Miljöövervakningen och tillstånd

Miljöövervakningen svarar för miljövård och naturskydd samt för övervakning och forskning av miljöns tillstånd. Rådgivning gällande miljöärenden hör också till miljöövervakningens uppgifter. Därtill sköter vi myndighetsuppgifter beträffande miljöskydd, så som tillståndsärenden samt tillsyn och inspektioner i relation med miljöskyddet.

Bakom länkarna under hittar du information om miljöskydd på lantbruk, vattenärenden samt om tillstånd och anmälningar i Sibbo kommun.

Sibbo kommuns miljöskyddsföreskrifter och taxor