Lokal | Elsie restaurang, , Jussasvägen 18 J, Sibbo

Uppgifter om objektet

Typ av lokal: Restaurang
Lokalens storlek: 175 hm2
Hyra: 2500 €
Utrustning: Förberedelse kök, maträtter, socialt utrymme, terrass
Övrig tilläggsinformation: Hyran innehåller moms 0 %. I hyran ingår uppvärmning, vatten, el, fastighetsskötsel och avfallshantering  av allmänna lokaler.
Hyressituation: Ledigt