Sibbo social- och hälsovårdsstation informerar: Influenssavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2020 utförs influensavaccinationer enligt följande:

1. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år vaccineras mot influensa med tidsbeställning.

Under samma rådgivningsbesök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras.

Vecka 45, 2.-7.11.2020, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla
Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

Vecka 50, 7.-12.12.2020, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla
Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 45.

För barnens influensavaccin

  •  i samband med de normala besöken (Obs! P.g.a. coronasituationen, sköter vi i första hand vaccineringarna i samband med de normala rådgivningsbesöken)
  • beställ tid via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app . Observera att varje familjemedlem bör ha en egen bokad vaccinationstid. Ifall ni behöver flera vaccinationstider, vänligen boka via er egen hälsovårdare.
  • beställ tid per telefon hos hälsovårdarna.

 

2. Gravida kvinnor vaccineras från början av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

 

3. Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning  på social- och hälsovårdsstationen i Nickby samt vid Söderkulla apoteks hälsovårdspunkt Söderpointti vecka 45-48, 2.11-27.11.2020 för följande grupper:

Alla 65 år fyllda personer
Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (7–64-åringar):

  • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion
  • kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens
  • en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi
  • en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom
  • en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom
  • andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa
Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre personer samt spädbarn och gravida kvinnor.

Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientutrymmen. Vaccinationer rekommenderas också för personalen inom barndagvården samt apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas i första hand via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15. Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.

Elever och studerande som hör till riskgrupp vaccineras mot influensa enligt tidsbeställning. Mera info om detta inom kort på Wilma.

 

Här kan du läsa Social och hälsovårdsstationens kungörelse: Influensavaccinering hösten 2020 (pdf).

Senast uppdaterad 22.10.2020