Väntetid för icke-brådskande vård

Vi övervakar regelbundet genomförandet av vårdgarantin. Vi publicerar regelbundet informationen på vår hemsida. Kommunen måste med minst fyra månaders mellanrum på nätet offentiggöra väntetiderna inom den icke brådskande vården (T3).

T3 06/2022

 • läkaren: 42
 • skötaren: 10

T3 03/2022

 • läkaren: 48
 • skötaren: 6

T3 02/2022

 • läkaren: 34
 • skötaren: 10
 • tandläkaren: 142

T3 12/2021

 • läkaren: 31
 • skötaren: 10

T3 11/2021

 • läkaren: 36
 • skötaren: 15
 • tandläkaren: 137

T3 8/2021

 • läkaren: 54
 • skötaren: 11
 • tandläkaren: 118

T3 5/2021

 • läkaren: 44
 • skötaren: 10
 • tandläkaren: 104

T3 3/2021

 • läkaren: 50
 • skötaren: 11
 • tandläkaren: 87

T3 1/2021

 • läkaren: 42
 • skötaren: 9
 • tandläkaren: 76