Skolpsykolog- och skolkuratorstjänster / Kontaktuppgifter

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Servicechef för lärande och välmående Anne Salmela
+358 40 191 4506
anne.salmela@sipoo.fi
Skolor: Sipoonlahden koulu årskurs 6-9, Boxby skola

Skolpsykolog Helmi Lassila
+358 40 191 6087
helmi.lassila@sipoo.fi
Skolor: Lukkarin koulu och förskola, Talman koulu och förskola, Sipoonjoen koulu årskurs 1-2 och förskola

Skolpsykolog
Skolor: Söderkulla skola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Sibbo Gymnasium och Leppätien koulu
Förfrågan om skolpsykologtjänster anne.salmela@sipoo.fi

Skolpsykolog
Skolor: Jokipuiston koulu och förskola, Sipoonlahden koulu -förskola och årskurs 1-5
Förfrågan om skolpsykologtjänster anne.salmela@sipoo.fi

Skolpsykolog Jaana Ylikangas
(svenskspråkig tjänst)
+358 50 339 0720
jaana.ylikangas@sipoo.fi
Skolor: Nickby Barnträdgårds förskola, Kyrkoby skola och förskola, Södra Paipis skola och förskola, Borgby skola, Norra Paipis skola, Kungsvägens skola

Skol-och studiepsykolog Rauni Pääkkönen
+358 50 326 5132
rauni.paakkonen@sipoo.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo

~ ~ ~

Ledande skolkurator Micaela Wickström-Tillander
+358 40 191 4525
micaela.wickstrom-tillander@sipoo.fi
Skolor: Söderkulla skola och förskola, Kyrkoby skola och förskola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Boxby skola

Skolkurator Jaana Kittilä
+358 50 344 6918
jaana.kittila@sipoo.fi
Skolor: Jokipuiston koulu ja esiopetus, Sipoonjoen koulu årskurs 1-2 och förskola, Talman koulu och förskola, Sipoonlahden koulu -förskola och årskurs 1-3

Skolkurator Henna Liljeström
+358 40 184 5658
henna.liljestrom@sipoo.fi
Skolor: Kungsvägens skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola, Borgby skola

Skolkurator Tuire Tölli
+358 50 564 0431
tuire.tolli@sipoo.fi
Skolor: Lukkarin koulu och förskola

Skolkurator Kati Savolainen
+358 40 159 8518
kati.savolainen@sipoo.fi
Skolor: Leppätien koulu och förskola, Sipoonlahden koulu årskurs 4-9 och Sibbo gymnasium

Skolkurator Hanna Kankaanpää
+358 50 380 2519
hanna.kankaanpaa@sipoo.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu 7-9, Sipoon lukio och Keuda Sipoo