Skol- och studerandehälsovård / Kontaktuppgifter

Skolhälsovårdens jour
+358 9 2353 6027
Mån-Fri kl. 8-11

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Hälsovårdare Frida Stenfors (3 dgr/vecka)
+358 40 610 3059
Skolor: Kyrkoby skola, Borgby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola

Hälsovårdare Julia Klippi (4 dgr/vecka)
+358 40 191 6049
Skolor: Jokipuiston koulu, Leppätien koulu, Talman koulu, Lukkarin koulu

Hälsovårdare Sabina Kekki
+358 40 356 4794
Skolor: Sipoonlahden koulu (årskurs 7-9), Söderkulla skola, Salpar skola, Gumbostrand skola, Boxby skola, Kungsvägens skola

Hälsovårdare Hanna Venäläinen
+358 50 476 9506
Skolor: Sipoonlahden koulu (årskurs 1-6), Leppätien koulu Miili 

Hälsovårdare Anne Grannas
+358 40 191 4303
smittsamma sjukdomar

Ansvarig hälsovårdare för skol- och studerandevård Satu Pulkkinen
+358 50 465 1369
Skolor: Sipoon lukio, Keuda Sipoo, Sibbo Gymnasium, Sipoonjoen yhtenäiskoulu (årskurs 1-9)