Skol- och studerandehälsovård / Kontaktuppgifter

Skolhälsovårdens jour
+358 9 2353 6027
Mån-Fri kl. 8-11

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Hälsovårdare Helena Aldén-Nieminen
+358 050 362 5278
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo gymnasium

Hälsovårdare Julia Klippi
+358 40 191 6049
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu (1 lk), Sipoonjoen yhtenäiskoulu (7-9 lk)

Hälsovårdare Sabina Kekki
+358 40 356 4794
Skolor: Sipoonlahden koulu (7-9 lk), Söderkulla skola, Salpar skola

Hälsovårdare Carola Klemets
+358 40 647 5142
Skolor: Gumbostrand skola, Boxby skola, Borgby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola

Hälsovårdare Piia Tapio
+358 50 347 3817
Skolor: Lukkarin koulu, Leppätien koulu, Kyrkoby skola

Hälsovårdare Hanna Venäläinen
+358 50 476 9506
Skolor: Sipoonlahden koulu (1-6 lk), Leppätien koulun Miilin yksikkö

Hälsovårdare Tanja Liljalahti-Vires
+358 40 154 7698
Skolor: Talman koulu, Jokipuiston koulu,  

Hälsovårdare Taru Rantti
+358 50 473 4797
Skolor: Sipoon lukio, Keuda Sipoo

Hälsovårdare Anne Grannas
+358 40 191 4303

Ansvarig hälsovårdare för skol- och studerandevård Satu Pulkkinen
+358 50 465 1369