Skol- och studerandehälsovård / Kontaktuppgifter

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Hälsovårdare Frida Stenfors
+358 40 610 3059
Skolor: Kyrkoby skola, Borgby skola, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola, Boxby skola

Hälsovårdare Julia Klippi
+358 40 191 6049
Skolor: Jokipuiston koulu, Leppätien koulu, Talman koulu

Hälsovårdare Sabina Kekki
+358 40 356 4794
Skolor: Kungsvägens skola, Sibbo Gymnasium

Hälsovårdare Hanna Venäläinen
+358 50 476 9506
Skolor: Sipoonlahden koulu (årskurs 1-6), Leppätien koulu Miili 

Hälsovårdare Elina Vinkki
+358 40 628 1641
Skolor: Sipoonlahden koulu (årskurs 7-9), Söderkulla skola, Salpar skola, Gumbostrand skola 

Hälsovårdare Laura Elfving
+358 40 549 8592
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu 

Hälsovårdare Anne Grannas
+358 40 191 4303
Skolor: Keuda Sipoo, Sipoon lukio, Lukkarin koulu 

Ansvarig hälsovårdare för skol- och studerandevård Satu Pulkkinen
+358 50 465 1369