Elev- och studerandevård / Kontaktuppgifter

Psykolog- och kuratorstjänster

Ledande skolpsykolog, Servicechef för lärande och välmående Anne Salmela
+358 40 191 4506
anne.salmela@sipoo.fi
Skolor: Sipoonlahden koulu 6-9 lk, Boxby skola

Skolpsykolog Helmi Lassila
+358 40 191 6087
helmi.lassila@sipoo.fi
Skolor: Lukkarin koulu ja esiopetus, Talman koulu ja esiopetus

Skolpsykolog Iida Nordling
+358 50 301 3841
iida.nordling@sipoo.fi
Skolor: Jokipuiston koulu ja esiopetus, Sipoonlahden koulu – esiopetus ja 1-5 lk

Skolpsykolog Jaana Ylikangas
(svenskspråkig tjänst)
+358 50 339 0720
jaana.ylikangas@sipoo.fi
Skolor: Nickby Barnträdgårds förskola, Kyrkoby skola och förskola, Södra Paipis skola och förskola, Borgby skola, Norra Paipis skola, Kungsvägens skola

Skolpsykolog Rauni Pääkkönen
+358 50 326 5132
rauni.paakkonen@sipoo.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo

~ ~ ~

Skolkurator Micaela Wickström-Tillander
+358 40 191 4525
micaela.wickstrom-tillander@sipoo.fi
Skolor: Söderkulla skola och förskola, Kyrkoby skola och förskola, Salpar skola, Gumbostrands skola, Boxby skola

Skolkurator Jaana Kittilä
+358 50 344 6918
jaana.kittila@sipoo.fi
Skolor: Jokipuiston koulu ja esiopetus, Sipoonlahden koulu – esiopetus ja 1-3 lk

Skolkurator Henna Liljeström
+358 40 184 5658
henna.liljestrom@sipoo.fi
Skolor: Sipoonlahden koulu 4-9 lk, Norra-Paipis skola, Södra-Paipis skola, Borgby skola

Skolkurator Tuire Tölli
+358 50 564 0431
tuire.tolli@sipoo.fi
Skolor: Lukkarin koulu ja esiopetus, Talman koulu ja esiopetus

Skolkurator Ida Blomqvist
+358 50 473 6431
ida.blomqvist@sipoo.fi
Skolor: Leppätien koulu ja esiopetus, Kungsvägens skola, Sibbo gymnasium

Skolkurator Hanna Kankaanpää
+358 50 380 2519
hanna.kankaanpaa@sipoo.fi
Skolor: Sipoonjoen yhtenäiskoulu, Sipoon lukio, Keuda Sipoo