Coronablinkern larmar – hur gå tillväga?

Om Coronablinkern på mobiltelefonen larmar, berättar det om att du eventuellt har exponerats för coronaviruset. Anvisningar ges i applikationen. På basis av applikationslarmet försätts du inte i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar men det är bra om du håller dig i frivillig karantän.

Kom överens med din arbetsgivare eller med skolans rektor om hur du ska gå till väga för att agera så säkert som möjligt. Du kan till exempel arbeta på distans. Undvik människokontakter och iaktta hygienanvisningarna. Använd munskydd om du rör dig utanför hemmet bland andra människor. Följ dessa fösiktighetsråd tills coronablinkern slutar alarmera om exponering (1-10 dygn). Exponeringsanmälan tas bort från applikationens hemvy när den eventuella smittsamhetstiden har löpt ut.

Epidemiologiska verksamheten kontaktar dig om det i samband med den vanliga smittspårningen kommer fram att du har blivit exponerad på grund av närkontakt med en smittobärare.

Sök dig till test om du har symptom

Om du har symptom som tyder på coronavirussmitta eller om symptom uppkommer, sök dig för att testas. Du får snabbt en tid till provtagningen och resultatet får du i regel inom 1 dygn. Symptomfria personer testas inte.

Om du har ens ett av symtomen som passar in på coronavirussmitta, sök dig för att testas genom att göra en symtombedömning och tidsbeställning i den elektroniska Coronaguiden. Du kan också kontakta Sibbos epidemiologiska verksamhet tfn 09 2353 6012 (må-fr kl. 8-18, lö-sö 9-16).

Symtom på coronavirussmitta kan vara

 • förändring av lukt- och smaksinnet
 • andningssvårigheter
 • hosta, halsont eller snuva
 • feber
 • huvudvärk
 • värk i muskler
 • diarré
 • magsmärta.

I samband med coronavirustestet får du en skriftlig anvisning om hur du ska gå till väga efter testet.

Om du behöver anvisningar på grund av symptomen eller en bedömning av vårdbehovet, kontakta hälsocentralens tidbeställningsnummer 09 2353 6001 (må-to 8-17, fr 8-16).

Iaktta ditt mående om du är symtomfri 

Du behöver inte testas om Coronablinkern meddelar dig om exponering och du inte har symtom som syftar på coronaviruset. Vi rekommenderar att du berättar för arbetsgivaren/skolans rektorn om larmet och att du håller dig i frivillig karantän i mån av möjlighet.

Förutom iakttagandet av ditt eget mående

 • undvik att träffa andra människor
 • ta hand om handhygienen
 • undvik allmänna platser och trafikmedel. Om du måste röra dig på allmänna platser, håll minst två meters avstånd till andra människor. Använd munskydd om du inte har möjlighet till att hålla tillräckligt avstånd.
 • om möjligt, låt en annan person sköta dina butiksärenden och övriga ärenden utanför hemmet
 • om du hostar eller nyser, skydda din mun och näsa med en engångsnäsduk. Sätt den använda näsduken i sopkorgen och tvätta dina händer med tvål och vatten eller använd handdesinfektion. Hosta och nys i ärmen om du inte har en näsduk.
 • arbeta på distans om möjligt.

Senast uppdaterad 01.12.2020