Social- och hälsovårdstjänster / Administrations kontaktuppgifter

E-postadresser:
fornamn.efternamn@sibbo.fi
(De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi , senast 1.1.2023)

Postadress:
Sibbo kommun, PB 7 04131 SIBBO

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för social- och hälsovårdstjänster. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Social- och hälsovårdsdirektör
Leena Kokko
+358 50 577 2732

Tjänster för barn, unga och familjer
Servicedirektör, Chef för socialarbetet Hanna Kaunisto
+358 50 469 8503

Service för äldre och personer med handikapp
Servicedirektör, Sari Häkkinen
+358 40 191 4196

Tjänster för personer i arbetsför ålder
Chefläkare Maarika Metsätähti
+358 40 191 4183

Servicedirektör, Katarina Alhovuori
+358 50 569 4972

Vuxenhälsovård
Rehabiliteringstjänster

Servicechef Pernilla Eriksén
+358 50 434 0642

Öppensjukvården
Utbildningsöverläkare Annika Franzén
+358 40 191 4445

Öppensjukvården
Avdelningsskötare Minna Seppälä
+358 40 191 4200

Öppensjukvården
Mentalvårds- och missbrukartjänster
Öppensjukvårdens överläkare Stefanie Hägg-Holmberg
+358 50 326 5357

Vuxensocialarbete
Invandrartjänster
Familjegrupphem
Servicechef Katarina Alhovuori
+358 50 569 4972

Mun- och tandvård
Ansvarig tandläkare Perttu Halonen
+358 50 380 2610

Mun- och tandvård
Avdelningsskötare Thea Mattsson-Eklund
+358 50 383 1598

Akut- och rehabiliteringsavdelning
Avdelningsskötare Pia Hellman
+358 40 191 4304

Fysioterapitjänsterna
Avdelningsskötare Marina Westerlund
+358 40 191 6020

Valfrihet inom primärvården
Ledningens assistent