Aktuella byggprojekt

Byggandet av gator

Enheten för Gator- och grönområden ansvarar för byggnads- och förbättringsprojekt på gator samt gång- och cykelvägar.

Sådana projekt är bland annat:

  • asfaltering och stenläggning av gator
  • sanering och förbättring av gatunätet
  • byggande av planområden (se även Fastighetsägarens ansvar)
  • broreparationer

Norra Sibbo

Ådalen

Ådalen situationsplan (pdf)
Nybrovägens situationsplan (pdf)

Sibbo Ådal grön- och parkområden parksplaneförslag

Ådalen_planekarta (pdf)
Ådalen_lekplats (pdf)
Ådalen_odlingslott (.pdf)

 

Herrgårdsbrinken, västra del (plan NG5)

Herrgårdsbrinken_situationsplan (pdf)
Bybergsbrinken, Bybergsvägens område (plan NG11)

Bybergsbrinkenr_situationplan (pdf)

 

Södra Sibbo

Stenkulla situationsplan (pdf)