Gator och trafik

Byggande och underhåll av gatorna har stor påverkan på boendetrivseln och tillgången till tjänsterna. Fungerande trafikförbindelser och kollektivtrafiktjänster gör livet smidigt.

I Sibbo finns det sammanlagt cirka 980 km gator och vägar, varav cirka 75 km (8 %) gator underhålls av kommunen, 220 km (22 %) allmänna vägar och 685 km (70 %) privata vägar.

Läs mer om vinterunderhåll av Sibbos gator och allmänna områden här.

Du kan ge respons om vinterunderhåll av anmäla vägar här. (Trafikens Kundservice / NTM)

Ge respons eller lämna en kontaktbegäran!

 

På webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar kan du läsa mer om pågående bygg- och utvecklingsprojekt.