Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.
Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar.

Idrottstjänster

Vi erbjuder ett digert utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter för kommunens invånare och arrangerar ledda motionsgrupper. Invånarna har tillgång till en mängd olika idrottsanläggningar, såsom skidspår, bollplaner och gymnastiksalar.