Biblioteket på land och hav

Sibbo bibliotek vill att allt fler kommuninvånare tar del av bibliotekets tjänster. En del av sibboborna bor på landsbygden långt bort från tjänsterna (ca 12 000 personer), en del bor i mer stadsliknande miljö (ca 9 600 personer) och en del i skärgården (ca 150 personer). Bibliotekets två servicepunkter är inte nödvändigtvis tillgängliga för alla, eller det kan kännas så. Biblioteket har också tjänster som går att ta del av på avstånd, och vi vill främja användningen av och medvetenheten om dem. Vi vill öka medborgarnas samspel och växelverkan. 

Det nyligen startade tvåspråkiga projektet Biblioteket på land och hav har som mål att svara på dessa behov. Under projektet (2021-2022) verkställs en prövande bokcirkel som fokuserar på upplevelsen av olika e-tjänster. Deltagarna kan vid behov låna en tablett från biblioteket under bokcirkeln. I projektets bibliotekskompisverksamhet för vi samman aktiva kommuninvånare och de som behöver hjälp och stöd under biblioteksbesöken. Under projektets gång samlar vi ihop olika generationers berättelser från skoltiden i Sibbo och berättelserna publiceras i tryckt form. Projektet är även med i servicehuset Lindas Må bra dagar hösten 2021. 

Vill du delta i projektet? Se mer information nedan!

Vill du att jag kommer för att presentera bibliotekets e-tjänster eller berätta om projektet på exempelvis ett servicehus eller föreningens möte? Ta kontakt!

 

Kontaktperson

Linda Åkerlund linda.akerlund@sibbo.fi 040 1455784

Vill du delta i projektet?

Vi söker deltagare till projektets olika delar. Nedan hittar du information om vilka delar du kan delta i.

Vi söker deltagare till en prövande bokcirkel!

Hur känns det att läsa eller lyssna på en bok i bibliotekets e-tjänster? I bokcirkeln provar vi på olika e-tjänster, som e-post, videosamtal och bibliotekets e-tjänster. Deltagarna har även möjlighet att göra önskemål. Vi fokuserar på hur det är att använda e-tjänsterna. Deltagandet kräver ingen förhandskunskap. Deltagarna kan vid behov låna en tablett till bokcirkeln och de får personlig handledning.

Den prövande bokcirkeln ordnas på Söderkulla bibliotek varannan torsdag kl. 10-12: 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4. och 21.4. Den här gruppen går på finska, men vi ordnar en liknande grupp i Nickby på hösten 2022.

Berättelser om skoltiden

Projektet samlar ihop olika generationers upplevelser från skolan i Sibbo. Tanken är att samla ihop alla berättelser till ett häfte, som efter projektet finns att läsa på biblioteket. I slutet av projketet håller vi även en skolutställning, där en del av berättelserna används.

Ditt namn behöver inte bli tillkännagivet även om du delar med dig av din skolberättelse. Var och när är viktigare, så att läsaren kan jämföra olika skolors och tiders erfarenheter.

Vill du dela med dig av din skolhistoria? Vi hör den gärna!

Vill du bli en bibliotekskompis?

Som bibliotekskompis stöder och hjälper du under biblioteksbesöket. Uppgiften kräver ingen bibliotekskännedom, en vilja att hjälpa är nog! Vid behov kan du få handledning inför bibliotekskompisuppdraget. Ta kontakt och berätta mer om dig själv och varför du vill bli en bibliotekskompis.

Behöver du eller din närstående en bibliotekskompis? Ta kontakt och berätta vad du önskar stöd och hjälp med.