Biblioteket på land och hav

Kontaktuppgifter

Projektarbetare Eliisa Hiltunen
eliisa.hiltunen@sipoo.fi

Projektets syfte är att göra bibliotekets digitala tjänster mer tillgängliga för åldringar och skärgårdsbor. Samtidigt vill vi främja kundernas multilitteracitet och locka nya besökare till biblioteket. Projektet fortsätter till slutet av maj 2023. Alla deltagare får ett bokmärke!

Inom ramen för projektet besöker biblioteket också servicehus och ålderdomshem, där vi erbjuder handledning och program med anknytning till bibliotekets tjänster.

Bibliotekskompis

Vill du bli en bibliotekskompis?

Som bibliotekskompis stöder och hjälper du under biblioteksbesök. Vi söker bibliotekskompisar till äldre personer som inte kan eller vill komma ensam till biblioteket. Vem som helst kan bli en bibliotekskompis, det räcker att du är ivrig att hjälpa andra och i stora drag vet hur ett bibliotek fungerar. Vid behov kan du få handledning inför bibliotekskompisuppdraget.

Om du är intresserad, ta kontakt med eliisa.hiltunen@sibbo.fi.

Bokcirkel med havstema

Bokcirkeln samlas en gång i månaden på torsdagar kl. 18 på huvudbiblioteket.

Böcker och datum
26.1 En lycklig liten ö – Lars Sund
23.2 Ålevangeliet – Patrik Svensson
30.3 Tritonus – Kjell Westö
27.4 Anteckningar från en ö – Tove Jansson
25.5 Den sista migrationen – Charlotte McConaghy

Obs! De två sista bokcirkelträffarna har bytt ordning. Den sista migrationen diskuteras i maj på grund av att flera exemplar är utlånade för tillfället.

Fråga bibliotekets personal om exemplar av böckerna.

Om du vill delta på distans skicka e-post till eliisa.hiltunen@sibbo.fi, så får du en länk till träffen.